List of scientific teams

 
 
 
                                                   List of scientific teams
 
 
 
Найменування групи
Науковий керівник
Завадостійке кодування та криптографічний захист інформації
А. Я. Білецький,
д.т.н., професор
Фізична хімія
Ю. В. Білокопитов,
д.х.н., професор
Екотоксикометрія
Т. І. Білик,
к.б.н., доцент
Мережі та мережні технології для систем управління реального часу
В. І. Дрововозов,
к.т.н., доцент
Аеротермодинаміка та характеристики газотурбінних двигунів
К. В. Дорошенко,
д.т.н., доцент
Екологічна безпека і використання ГІС-технологій для вирішення екологічних задач
Т. В. Дудар,
к.геол.-мін.н., ст.н.с.
Системні методи збереження живучості літальних апаратів в особливих ситуаціях у польоті.
В. М. Казак,
д.т.н., професор
Втомне пошкодження літаків
М. В. Карускевич,
д.т.н., професор
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
В. П. Квасніков,
д.т.н., професор
Наноматеріали та новітні технології зміцнення і відновлення деталей авіаційної техніки
М. В. Кіндрачук,
д.т.н., професор
Екологічна безпека авіапідприємств
С. М. Маджд,
к.т.н., доцент
Автоматизація проектно-конструкторських робіт засобами сучасних САД/САМ/САЕ систем
П. М. Павленко,
д.т.н., професор
Обробка сигналів і даних
І. Г. Прокопенко,
д.т.н., професор
Аеротермогазодинаміка теплових двигунів
Ю. М. Терещенко,
д.т.н., професор
Автоматизація проектно-конструкторських робіт засобами сучасних САД/САМ/САЕ систем
В. В. Трейтяк,
к.т.н.
Технічна теплофізика
Н. М. Фіалко,
д.т.н., с.н.с.
Автоматизація процесів керування.
Д. О. Шевчук,
д.т.н., с.н.с.
Статистичні методи обробки даних вимірювань характеристик інформаційних сигналів при дії завад
Л. М. Щербак,
д.т.н., професор
Інформаційне забезпечення систем захисту інформації
Л. М. Щербак,
д.т.н., професор
Електронні системи та електронні технології речей
Ф. Й. Яновський,
д.т.н., професор