Student’s rating

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rating 2018-2019
ТОП-10
студентів Інституту новітніх технологій та лідерства
 
 
Прізвище, імʼя та по батькові студента
Рейтинг
Факультет
Науковий керівник
Гловин
Михайло Андрійович 
1
АКФ
Кіндрачук М. В.,
д.т.н., професор, завідувач кафедри машинознавства Аерокосмічного Факультету
 
Костецький
Іван Володимирович
1
АКФ
Кіндрачук М. В.,
д.т.н., професор, завідувач кафедри машинознавства Аерокосмічного Факультету
 
Плисюк
Маріанна Вадимівна
2
ФЕБІТ
 
Білик Т. І.,
к.біол.н.,  доцент, доцент кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
Ремезовський
Іван Миколайович
3
ФЕБІТ
 
Білокопитов Ю. В.,
д.х.н., професор, професор кафедри хімії та хімічної технології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
Бєрдніков
Максим Олексійович
4
АКФ
Терещенко Ю. М.,
д.т.н., професор, професор кафедри авіаційних двигунів Аерокосмічного Факультету
 
Колотило
Олександра Анатоліївна
5
ФЕБІТ
 
Білик  Т. І.,
к.біол.н.,  доцент, доцент кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
Багач
Аліна Павлівна
6
АКФ
Павленко П. М.,
д.т.н., професор,
Начальник Науково-дослідної частини
 
Слободенюк
Марія Іванівна
6
ФЕБІТ
 
Білик Т. І.,
к.біол.н., доцент, доцент кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
Степасюк
Богдан Володимирович
7
ФЕБІТ
 
Білокопитов Ю. В.,
д.х.н., професор, професор кафедри хімії та хімічної технології Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
Жданкін
Валерій Валерійович
8
АКФ
Дорошенко К.В.,
д.т.н., доцент, доцент кафедри авіаційних двигунів Аерокосмічного Факультету
 
Мільке
Денис Геннадійович
8
ФАЕТ
Яновський Ф. Й.,
д.т.н., професор,
завідувач кафедри електроніки Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
 
Поляков
Євген Володимирович
8
ФАЕТ
Яновський Ф. Й.,
д.т.н., професор,
завідувач кафедри електроніки Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
 
Мазур
Микола Дмитрович
9
АКФ
Павленко П. М.,
д.т.н., професор,
Начальник Науково-дослідної частини
 
Валько
Олександр Вікторович
10
AKФ
Фіалко Н. М.,
д.т.н., професор,
завідувач відділу Інституту технічної теплофізики НАН України