Актуальність та показники

Навчально-науковий процес Центру Новітніх Технологій є завершеним циклом підготовки кадрів вищої кваліфікації з цілеспрямованою фундаментальною складовою освіти для високотехнологічних галузей промисловості і науки, а саме:

«студент – бакалавр – магістр – аспірант – кандидат наук – доктор наук».

Базова ідеологія Центру ґрунтується на ідеї, закладеній в основу Болонського процесу: «навчання через реальну науково-дослідну діяльність студента під керівництвом досвідченого фахівця високої кваліфікації». Засвоєння фахового матеріалу студентами відбувається набагато ефективніше у разі, коли вони одночасно і паралельно мають можливість застосовувати їх на реальній, а не навчальній, практиці.

Головною формою навчання в НН ЦНТ є індивідуальна підготовка студентів при їх активній участі у повноцінній науковій роботі під керівництвом наукових керівників.

Навчання студентів в Центрі Новітніх Технологій:

• відбувається за їх власним бажанням на основі співбесіди з керівником проекту, але при умові успішного навчання за основною програмою навчальної спеціальності;

• навчання в Центрі не означає автоматичне вилучення студентів із сфери контролю деканатів та випускових кафедр у всіх компонентах навчально-виховного процесу;

• навчаючись в Центрі студент фізично (і юридично) залишається у своїй академічній групі, проходячи з нею весь запланований цикл навчальних дисциплін;

• для вивчення спецкурсів, зазначених в індивідуальній науковій програмі, із студентів НН ЦНТ формують науково-навчальні групи із чисельністю, не менше трьох і не більше шести осіб;

• протягом навчального року студент приймає участь у науково-дослідній програмі (проекті) своєї наукової групи, за результатами якої він повинен у кінці кожного семестру навчального року подати науковий звіт;

• вилучення студента з Центру може статися як у результаті втрати успішних показників навчання за основною програмою, так і за її індивідуальною науковою складовою, рішенням керівництва Центру за поданням декана факультету або керівника проекту;

• захист бакалаврських та магістерських робіт, виконаних студентами в період навчання в Центрі, проводиться по завершенню відповідних термінів навчання за основною програмою перед державними екзаменаційними комісіями, які створюються на факультетах на загальних засадах;

• на основі позитивного прилюдного захисту бакалаврських та магістерських робіт студенту видається диплом відповідно бакалавра або магістра;

• студент Центру є повноправним членом наукового семінару факультету, кафедри чи лабораторії, до яких відноситься за посадою його керівник;

• участь в наукових семінарах (в тому числі факультету, кафедри чи лабораторії) і конференціях є обов’язковою складовою наукової діяльності студента в НН ЦНТ, яка планується керівником та студентом на поточний рік навчання;

• підготовка матеріалів до опублікування в наукових журналах є обов’язковою складовою наукової діяльності студента в НН ЦНТ;

• магістерська робота випускника НН ЦНТ має бути завершеним науковим дослідженням, яке є основою його кваліфікаційної роботи;

• кваліфікаційна робота випускника НН ЦНТ має стати основою для його майбутньої кандидатської дисертації;

• навчальний цикл студента в НН ЦНТ включає в себе, як обов’язкову складову навчання в аспірантурі.

Основними підприємствами та установами, де працевлаштовуються і працюють випускники НН ЦНТ за профільними спеціальностями, є такі як: Міністерство промислової політики України, Державний департамент авіації, Національні авіалінії України, Міжнародні авіалінії України, експлуатаційні і ремонтні підприємства цивільної авіації (аеропорт «Бориспіль», аеропорт «Київ», завод № 410 ЦА, ДЕЗ № 20 ЦА), Державна акціонерна холдингова компанія «Артем», АНТК імені О. Антонова, ВАТ НВО «Київський завод автоматики імені Г. Петровського», «Укртрансгаз», НДІ «Квант-Навігація», Український технологічний центр оптичного приладобудування, «Укргазбуд», ЗАТ «Укрсвітло», «Київмісьсвітло», «Київоблсвітло», обласні служби «Міськсвітло», Броварське АТ «Світлотехніка», ЦНДІ «Навігації й керування», ЗАТ «Авіакомпанія АЕРОСВІТ», Авіакомпанія «DELTA», КДАЗ «АВІАНТ», ТОВ «ЦЕНТРРАДІОКОМПЛЕКТ», НВП «Перспектива», ВАТ «МОТОР СІЧ», ЗАТ «ДАТАГРУП», науково-методологічний центр процесного аналізу, Київська філія Української страхової компанії «АСКА», банк «Хрещатик», корпорація «ТАСКО» та ін.