Бібліотека Центру мовної сертифікації та англомовної освіти

 
 
 
 
 

         Підвищенню ефективності англомовної освіти, до якої долучаються провідні викладачі кафедри іноземних мов за фахом, сприяє робота з методичного забезпечення англомовних навчальних курсів. Педагогічні працівники профільних кафедр університету розробляють навчально-методичне забезпечення англійською мовою (підручники, навчальні  посібники, методичні вказівки та рекомендації, лабораторні роботи тощо). Організовано консультування та кваліфіковане редагування навчально-методичної продукції, підготовленої до видання англійською мовою викладачами спеціальних кафедр.

Методичним забезпеченням курсу підвищення кваліфікації викладачів з англійської мови професійного спрямування опікується кафедра іноземних мов за фахом. Базовим підручником є «English for Techniсal University Teachers», створений авторським колективом викладачів кафедри. Підручник містить розділи, що органічно охоплюють професійну тематику (такі як: «Academic Activities», «Age of HiTech») і питання, що є цікавими для широкого кола читачів (наприклад, «English as an International Language», «Way to Idiomatic English», «Environmental Issues»). Ретельно дібрано різноманітні вправи, що додаються до кожного тексту, допомагають опанувати лексичний та граматичний матеріал. Широко використовуються матеріали сучасних англомовних видань, аудіо- та відео-записи.

                                       

 
         Аерокосмічний факультет
         Aerospace  faculty  
 • Козлова Н.Л. Механіка: Конспект лекцій. – К.:КМУЦА, 1999. – 76 с.
 • Козлова Н.Л. Електрика та магнетизм: Конспект лекцій - К.:КМУЦА, 1999. – 102 с. (Англ.м.)
 • Козлова Н.Л. Коливання та хвилі: Конспект лекцій - К.:КМУЦА, 1999. -70 c. (Англ.м.)
 • Козлова Н.Л. Хвильова оптика: Конспект лекцій - К.:КМУЦА, 2000. -76 c.(Англ. м.)
 • Козлова Н.Л. Елементи квантової фізики : Конспект лекцій - К. НАУ,  2002. -108 c.(Англ. м.)
 • Козлова Н.Л. Молекулярна фізика та термодинаміка: Конспект лекцій – К., НАУ, 2005 -96 c.(Англ. м.)
 • Козлова Н.Л. Механіка: Конспект лекцій -  К, НАУ, 2006. -72 c.(Англ. м.)
 • Козлова Н.Л. Фізика. Конденсований стан речовини: Конспект лекцій – К., НАУ, 2007 - 90 c.(Англ. м.)
 • Бутько В.С. , Бочаров В.П. Гідравлікa: Лабораторні роботи -К., НАУ, 2003 .- 40 c. (Англ. м.)
 • Бутько В.С. , Бочаров В.П. Гідравліка: Методичні вказівки з курсової роботи - К., НАУ, 2004 .-28 c.(Англ. м.)
 • Головко Ю.С. та інші Гідравлічні та пневматичні пристрої : лабораторні роботи - К., НАУ, 2002 .-44 c.(Англ. м.)
 • Головко Ю.С. та інші Джерела гідравлічної енергії: Конспект лекцій - К.,НАУ, 2004 .-80 c.(Англ. м.)
 • Касьянов В.О. та інші  Теоретична механіка: Статика, кінематика - К.,НАУ, 2005.-150 c.(Англ. м.)
 • Журавлева Л.А. та інші Комп’ютерні технології в інженерній графіці: методичні вказівки до практичних занять-К., НАУ, 2003 .-80 c.(Англ. м.)
 • Крижановський А.С. та інші Теорія механізмів і машин: Лабораторні роботи- К.,НАУ, 2003 .-96c.(Англ. м.)
 • Крижановський А.С. , Кононихін Ю.Г. Теорія механізмів і машин: Кінематичний і силовий аналіз важелевих механізмів: методичні вказівки з курсової роботи -К., НАУ, 2003 .-44 c.(Англ. м.)
 • Журавльова Л.А., Горбунов І.С. та інші Основи авіації і космонавтики: Конспект лекцій. Частина 1 -К., НАУ, 2000 .-108 c.(Англ. м.)
 • Журавльова Л.А., Горбунов І.С. та інші Основи авіації і космонавтики: Конспект лекцій. Частина 2 -К., НАУ, 2004 -106 c.(Англ. м.)
 • Журавльова Л.А. , Шаповал В.О. Технічне обслуговування ПС і фактори ризику-К.: НАУ.-2003 .-c. 3.27-3.31 (Англ. м.)
 • Журавльова Л.А. та інші Операційні системи персональних ЕОМ. Практичні заняття -К.: НАУ, 2004 .-64 c.(Англ. м.)
 • Журавльова Л.А. Моделювання інженерних задач на персональних ЕОМ. Методичні вказівки до практичних занять-К.: НАУ, 2002 .-68 c.(Англ. м.)
 • Кузнецов В.Д., Лабунець В.Ф., Білокур І.П. Матеріалознавство та конструктивні матеріали: Курс лекцій – К.: НАУ, . 2003 – 120 c.(Англ. м.)
 • Мнацаканов С. Г., Клімова Т.С., Лабунець В.Ф. Технологія конструкційних матеріалів Курс лекцій– К., НАУ, 2003 – 176 c.(Англ. м.)
 • Клімова Т.С., та інші Електротехнічні матеріали : Лабораторні роботи – К.: НАУ, 2002 – 44 c. (Англ. м.)
 • Ладогубець Н.В. Теоретична механіка. Динаміка. Методичні вказівки до виконання РГР - K.: НАУ, 2006. -56 с. (Англ. м.)
 • Шевченко О.А., Бородачев Н. М., Казарінов Ю.І. Граничний стан конструктивних елементів з різними видами пошкоджень – 1996. – V.1. – с. 43-51. (Англ. м.)
 • Богдан С.Ю., Шевченко О.А. Опір матеріалів»: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт 1-3. – K.,  2000. – 36 с.  (Англ. м.)
 • Богдан С.Ю., Шевченко О.А. Опір матеріалів: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт 4-6. – K.: НАУ, 2001. – 28 с. (Англ. м.)
 • Богдан С.Ю., Шевченко О.А. Опір матеріалів: Методичні вказівки до курсової роботи – K.: НАУ, 2005. – 32 с. (Англ. м.)
 • Волянська Л.Г. ГвоздецькийІ.І., Панін В.В., Нікітіна Г.М. Термодинаміка і теплопередача: Конспект лекцій - K.: НАУ, 2001.-196 с. (Англ. м.)
 • Гвоздецький І.І., Волянська Л.Г, Нікітіна Г.М. Авіаційні двигуни для літаків місцевих повітряних ліній: Конспект лекцій - K.: НАУ, 2002.-122 с.  (Англ. м.)
 • Волянська Л.Г., Гвоздецький І.І., Нікітіна Г.М. Термодинаміка і теплопередача»: Збірник задач - K.: НАУ 2002 –80с. (Англ. м.)
 • Якименко В.В., Волянська Л.Г., Панін В.В., Гвоздецький І.І. Термодинамічний і газодинамічний розрахунки авіаційних ГТД» Методичні вказівки до виконання курсової роботи – K.: НАУ , 2003.- 104 с. (Англ. м.)
 • Гвоздецький І.І., Чумак О.І., Йовенко С.І., Охмакевич В.М. Конструкція і міцність авіаційних двигунів»: Методичні вказівки до виконання курсового проекту – K.: НАУ , 2005. - 40 с. (Англ. м.)
 • Cапелюк Є.А., Ткаченко С.І. «Основи технічної діагностики»: Конспект лекцій – K.: НАУ , 2003. - 80 с. (Англ. м.)
 • Жила В.Г., Переверзєв О.М. Ударцев Є.П., Англо-Український словник-довідник з аеродинаміки – K.: НАУ , 2005. - 188 с. (Англ. м.)
 • Бочаров В.П., Головко Ю.С, Ткаченко С.І. «Гідравлічні і пневматичні пристрої». Лабораторні роботи – K.: НАУ, 2006. – 40 с. (Англ. м.)
 • Ударцев Е.П., Жила В.Г., Переверзєв О.М. «Аеро-гідро-газодинаміка» Методичні вказівки до курсової роботи – K.: НАУ, 2004 -23 с. (Англ. м.)
 • Ударцев Е.П., Жила В.Г., Переверзєв О.М. Аеродинамічна труба, експериментальні методи, вимірювальна апаратура: Лабораторний практикум – K.: НАУ, 2005 – 30 с. (Англ. м.)
 • Ударцев Е.П., Жила В.Г., Переверзєв О.М. «Визначення аеродинамічних характеристик крила : Лабораторна робота – K.: НАУ, 2006 – 30с. (Англ. м.)
 • Ударцев Е.П., Жила В.Г., Переверзєв О.М. Дослідження розподілу тиску по профілю крила: Лабораторна робота – K.: НАУ 2007- 40с. (Англ. м.)
 • Головко Ю.С, Ткаченко С.І. Гідравлічні і пневматичні пристрої». Курс лекцій. – K.: НАУ, 2006. -88 с. (Англ. м.)
 • Карускевич М.В., Маслак Т.П. Конструкція авіаційної техніки. Сучасний регіональний турбогвинтовий літак»: Конспект лекцій – K.: НАУ, , 2007. - 60 с. (Англ. м.)
 • Климова Т.С., Махно Т.Т., Лабунець В.Ф. Технологія конструкційних матеріалів». Лабораторний практикум – K.: НАУ, 2007. – 40 c. (Англ. м.)
 • Бочаров В.П., Головко Ю.С, Ткаченко С.І. Гідравлічні і пневматичні пристрої» Джерела енергії. Курс лекцій – K.: НАУ,  2007. - 88 c. (Англ. м.)
 • Йовенко С.І., Гвоздецький І.І., Чумак О.І. Конструкція і міцність авіаційних двигунів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи – K.: НАУ , 2007. - 36 c. (Англ. м.)
 • Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є. Фізика для інженерних спеціальностей. Модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 224 с. (Англ. м.)
 •   Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Модуль 2. Термодинаміка. Електромагнетизм. – К., НАУ, 2009. – 184 с. (Англ. м.)
 • Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Модуль 3. Коливання та оптика – К.: НАУ, 2010. – 160 с. (Англ. м.)
 • Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Модуль 4. Квантова та атомна фізика. – К., НАУ, 2010. – 208 с. (Англ. м.)
 •  Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Практикум – К., НАУ, 2010. – 76 с. (Англ. м.)
 • 52. Голембієвський Г.Г., Закревський В.О. Теоретична механіка: методичні вказівки до виконання РГР/ – K.: НАУ. 2010 .-48 c. (Англ. м.)
 • 53. Краля В.О., Якобчук О.Є. Технологія конструктивних матеріалів: : методичні вказівки до виконання ДЗ/ – K.: НАУ. 2010 .-42 c. (Англ. м.)
 • 54. Гвоздецький І.І., Волянська Л.Г., Карпенко М.В. Конструкція авіаційної техніки. Сучасні авіаційні двигуни: навчальний посібник/. – K.: НАУ. 2010 .- 96 c. (Англ. м.)
 • 55. Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є. Фізика   для інженерних спеціальностей. Модуль 1. Механіка. Молекулярна фізика. – К.: НАУ, 2013. – 224 с. (Англ. м.)
 • 56. Касьянов В.О., Ладогубець та ін.   Теоретична Механіка. Підручник ( Гриф МОН України) – К.:НАУ, 2014. – 449с. (Англ. м.)
 • 57. Білякович О.М., Стороженко М.С., Пугачевська Є.П., Довгаль А.Г.  Експлуатація авіаційної наземної техніки і технологічного обладнання аеропортів. Навчальний посібник. / К. НАУ, 2014, – 149с.   (Англ. м.)
 • Башта О.В., Корнієнко А.О., Крижановський А.С. Механіка.
 • «Mechanics». Методичні вказівки до виконання домашніх робіт/ К., НАУ, 2014 , – 44 с., (Англ. м.)
 • Ударцев Є.П., Жила В.Г., Преверзєв О.М. Динаміка польоту. Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок льотних характеристик літака./ К. «НВФ «Славутич-Дельфін», 2014 . – 68 с., (Англ. м.).
 • Довгаль А.Г., Курбет Л.В., Харченко О.В. Надійність авіаційної наземної техніки та технологічного обладнання аеропортів) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (лабораторний практикум), / К., НАУ , 2014 . – 68 с., (Англ. м.).
 • Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Практикум – К., НАУ, 2014. – 56 с. (Англ. м.)
 • Дмитрієв С.А., Тугаринов О.С., Ругайн О.В., Казаринов Ю.І. Експлуатація повітряних суден. / Навчальній посібник,К.  НАУ.2015 .   – 192 с. (Англ. м.)
 • Дмитрієв С.А., Тугаринов О.С., Ругайн О.В., Казаринов Ю.І. Підтримання льотної придатності повітряних суден./ Навчальний посібник , К. НАУ, 2015 , – 104 с.  (Англ. м.)
 • Кулик М.С.Карачун В.В., Ладогубець Н.В., Мельник В.М. Суборбитальні та атмосферні гіперзвукові технології. Монографія / – К.: “Поліграфсервіс”, 2015. -328 с.
 •  Захарченко В.П.,  Єнчев С.В., Тихонов В.В. , Товкач С.С. Електропостачання повітряних суден: Лабораторний практикум / – К.: НАУ, 2015. – 92 с.  (Англ. м.)
 • Захарченко В. П., Товкач С.С. Електропостачання повітряних суден: методичні вказівки до виконання домашніх завдань /  К.: НАУ, 2015. – 32 с. (Англ. м.)
 • Крижановський А.С., Башта О.В., Корнієнко А.О.  Деталі машин. Курсове проектування, Навчальний посібник /  К. НАУ, 2015 – 128 с.  (Англ. м.)
 • Козлов В.В., Гвоздецький І.І., Волянська Л.Г. Конвертування  авіаційних газотурбінних двигунів.  Методичні вказівки до виконання домашніх робіт/ К., НАУ, 2015.  – 34 с., (Англ. м.).
 • Бєльська О.А., Товкач С.С. Електротехніка та електроніка: Лабораторний практикум / – К.: НАУ, 2016. – 64 с.  (Англ. м.).
 • Koрнієнкo A.О., Баштa O.В. Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання курсової роботи / – К.    НАУ, 2017. – 44 с. (Англ. м.)
 • Куліш В. B., Козлова Н. Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є.  Фізика для інженерних спеціальностей. Практикум – К., НАУ, 2017. – 56 с. (Англ. м.)
 • Приймак Л.Б. Техніка для будівництва  аеропортів та аеродромів/ Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / К.  НАУ,    2018. – 80 с. (Англ. м.)
 • Гвоздецький І.І., Волянська Л.Г., Йовенко С.І.Конструкція авіаційної техніки. Авіаційні та ракетні двигуни/ Підручник для студентів 2-го курсу НН АКІ –  К. НАУ,   2018 с. – 112 с.  (Англ. м.)
 • Приймак  Л.Б.,  Довгаль А.Г.  Основи трибологічних досліджень обладнання для наземного обслуговування повітряних суден і обладнання аеропортів.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / К.  НАУ,  2018. – 36 с. (Англ. м.)

 

           Факультет Екологічної безпеки, Інженерії та Технологій
           Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technologies
 • Іванов С.В., Сокольський Г.В., Бережний Є.О. Хімія  – K.: НАУ, 2006. 348 с. (Англ. м.)
 • Іванов С.В., Сокольський Г.В. Загальна хімія: Методичні інструкції до виконання лабораторних робіт для студентів всіх спеціальностей. – К.: НАУ, 2001. – 112 с. (Англ. м.)
 • Іванов С.В., Сокольський Г.В. Хімія. Методичні інструкції до виконання лабораторних робіт  для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» –K.: НАУ ,  2001. – 170 с. (Англ. м.)
 • Новоселов Є.Ф., Іванов С.В., Бойченко С.В., Тітова О.С. Палива та мастильні матеріали. Лабораторний практикум. – K.: НАУ, 2004.-35с. (Англ. м.)
 • Новоселов Є.Ф., Іванов С.В., Спаська Е.А., Маслєннікова Л.Д. Екологічна хімія. Лабораторний практикум. – K.: НАУ , 2006.-37с. (Англ. м.)
 • Протоєрейський О.С. Охорона праці. Лабораторний практикум для студентів всіх спеціальностей. – K.: НАУ, 2001. – 82 с. (Англ. м.)
 • Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Основи охорони праці: Навчальний посібник. – K.: НАУ ,  2002. 524 с.  (Англ. м.)
 • Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі. – K.: НАУ , 2005 – 268 с. (Англ. м.)
 • Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Основи охорони праці – K.: НАУ , 2002. – 524 с. (Англ. м.)
 • Дудар Т.В. Біогеохімія. Конспект лекцій. – K.: НАУ , 2005. - 80 с. (Англ. м.)
 • Білик Т.І., Ткаченко С.І., Ісаєнко В.М. Основи екотоксикології. – K.: НАУ , 2005 – 88 с. (Англ. м.)
 • Шевчук В.Я., Білявський Г.О., Навроцький В.М.  та інш.  Збереження річки Дніпро (гармонія, історія та реабілітація) – K.: НАУ , 116 с.  (Англ. м.)
 • Снопченко В.І., Чугуй В.О. Біохімія і біофізика. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу Інституту міського господарства спеціальностей 7.092902 Біотехнологія біологічно активних речовин та 7.092903 Екобіотехнологія. –K.: НАУ , 2007. - 70 с.  (Англ. м.)
 • Устінова Е.І., Гай А.Є., Маріц Є.О. та інші. Міське комунальне господарство. Навчальний посібник. – K.: НАУ ,  2007 - 120 с. (Англ. м.)
 • Матвєєва О.Л., Зубченко О.М., Трофімов І.Л. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. –K.: НАУ, 2007.-104с. (Англ. м.)
 • Архіпова І.І., Вовк О.О., Ісаєнко В.М., Михайленко О.О. Тлумачний словник англійських термінів із екології, хімії та біотехнології. –K.: НАУ, 2008,– 143 с. (Англ. м.)
 • Гроза В.А., Дудар Т.В., Михалєвська Т.В., Акмалдінова О.М. Основи статистичного обліку в екології. Конспект лекцій.– K.: НАУ, 2008. – 68 с.  (Англ. м.)

 

              Факультет Архітектури, Будівництва та Дизайну

 • Башта О.Т., Джурик О.В., Мазур В.І.  Комп’ютерна графіка: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт.  –K.: НАУ, 2004.- 56 с. (Англ. м.)
 • Башта О.Т., Джурик О.В.  AutoCAD: комп’ютерна графіка. Частина 1.  –K., 2002.- 191с. (Англ. м.)
 • Башта О.Т., Джурик О.В.  AutoCAD: комп’ютерна графіка. Частина 2.  –K.: НАУ,  2003.- 243с. (Англ. м.)
 • Башта О.Т., Джурик О.В.  Геометричне креслення з елементами комп'ютерного креслення: навчально-методичний посібник  –K.: НАУ, 2001.- 204с. (Англ. м.)
 • Башта О.Т., Джурик О.В., Макаров В.І.  Задачі та вправи з нарисної геометрії: Методичні матеріали. –K.: НАУ,  - 2000.- 32с. (Англ. м.)
 • Данкевич А.Ф., Клівіцька І.А. Інженерна геодезія: курс лекцій. –K.: НАУ, - 2004. - 100с. (Англ. м.)
 • Данкевич А.Ф. Лабораторний практикум з інженерної геодезії. –K.: НАУ, 2007.  - 36с. (Англ. м.)
 • Ковальчук М.С., Юдіна Н.І. Геологія. Геоморфологія. Інженерна геологія: лабораторні роботи.  –K.: НАУ, 2002. - 44с. (Англ. м.)
 • Королюк С.В., Чурюмов С.І.  Нарисна геометрія: Курс лекцій (1-9). –K.: НАУ, 2000. - 136с. (Англ. м.)
 • Королюк С.В., Чурюмов С.І.  Нарисна геометрія: Курс лекцій (1-9). –K.: НАУ,  2000. - 122 р. (Англ. м.)
 • Лисицин Б.М. Будівельні матеріали. –K.: НАУ, 2000. – 90с. (Англ. м.)
 • Лисицин Б.М.  Історія України. –K.: НАУ, 2003. – 203с. (Англ. м.)
 • Лисицин Б.М., Зеленкова Г.Ф.  Будівельні матеріали: Конспект лекцій. –K.: НАУ, 2001. - 87с. (Англ. м.)
 • Першаков В.М., Ткаченко С.І. Будівельні конструкції. Бетонні та залізобетонні конструкції. Роздатковий матеріал. –K.: НАУ, 2002. – 72с. (Англ. м.)
 • Першаков В.М., Ткаченко С.І., Горбатов В.С. Будівельні конструкції. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту   –K.: НАУ, 2003.-72с. (Англ. м.)
 • Першаков В.М., Ткаченко С.І.  Будівельні конструкції. Залізобетонні конструкції: Загальний курс. Навчальний посібник.  –K.: НАУ, 2003. - 260с. (Англ. м.)
 • Горбатов В.С., Першаков В.М., Ткаченко С.І. Метали і зварювання в будівництві. Навчальний посібник.  –K.: НАУ,  2005. – 184с. (Англ. м.)
 • Першаков В.М., Горбатов В.С., Ткаченко С.І.  Будівельні конструкції:  Методичні вказівки і контрольні  завдання.  –K.: НАУ,  2005. – 76с. (Англ. м.)
 • Пилипенко О.І., Зеленкова Г.Ф. Технологія будівництва і основи його автоматизації. –K.: НАУ, 2006. - 124с. (Англ. м.)
 • Прусов Д.Е.  Механіка грунтів: Лабораторний практикум. –K.: НАУ,  2006. - 80с. (Англ. м.)
 • Прусов Д.Е.  Проектування основ та фундаментів. Навчальний посібник. –K.: НАУ,  2007. – 120с. (Англ. м.)
 •  Water supply and drain. Manual / Першаков В. М., Белятинський А. О., Лисницька К. В.  -К.: Видавництво НАУ, 2016. - 164 с. (2 місце на конкурсі на кращі навчальні посібники НАУ, 2017 р.).
 •  Reinforced concrete and stone structures. Монографія / Pershakov V., Bielyatynskyi A., Pilipenko O. Scholars Press. м. Саарбрюкен, Germany. 2016. - P. 394. (2 місце на конкурсі на кращі підручники НАУ, 2017 р.).
 •  Strengthening of reinforced concrete and stone members in damaged and reconstructed buildings / Підсилення залізобетонних та кам'яних конструкцій аварійних и реконструйованих будівель (англ. мовою). Наочний посібник. /Барашиков А. Я., Лапенко О. І., Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Білокуров П. С. - К.: Видавництво НАУ, 2016. -128 с.
 •  Bielyatynskyi A. Metal Structures in Construction / Bielyatynskyi A., Pershakov V., Ivannikova V. Монографія. Germany. Scholars Press. 2015. - P. 210.
 •  Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві (англ. мовою): Навчальний посібник. / Бєлятинський А. О., Першаков В. М., Лапенко О. І., Пилипенко О. І., Кужель Н. І., Гирич В. Ю. - К.: НАУ.  2013. - 208 с. (Гриф МОН України. Лист №1/11+9776 від 10.06.2013 р). (1 місце на конкурсі на кращі навчальні посібники НАУ, 2015р.).
 • Англомовна освіта в Національному авіаційному університеті (1999+2009 рр.) / Кулик М. С., Тунік А. А., Акмалдінова О. М., Першаков В. М., Олешко Т. А. Монографія. - К.: НАУ, 2010. - 64 с.
 •  Pershakov V. M. Reinforced concrete and stone structures / Залізобетонні та кам'яні конструкції: Textbook / підручник. - K.: NAU, 2009. - 328 p. (Гриф МОН України. Лист 1.4/18-Г-79 від 10.01.2009 р). (2 місце на конкурсі на кращі підручники НАУ, 2010р., подано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року).

                                                                            ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ   ФОТО КНИГ    ФОТО КНИГ   ФОТО КНИГ

 

          Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій
          Educational and Research Institute of Computer Information Technologies
 • Краковський В.Я. Прикладна теорія цифрових автоматів: конспект лекцій. –K.: НАУ, 2002.- 272с. (Англ. м.)
 • Краковський В.Я. Комп’ютерна схемотехніка: Підручник. –K.: НАУ, 2002. - 214с. (Англ. м.)
 • Нагорний Л.Я., Фесенко М.Б. Моделювання в комп’ютерній графіці: методичні вказівки. –K.: НАУ, 2002. - 44с. (Англ. м.)
 • Нагорний Л.Я., Фесенко М.Б. Моделювання в комп’ютерній графіці: методичні вказівки для лабораторних робіт 1, 2, 3, 4. –K.: НАУ, 2003. -72с. (Англ. м.)
 • Краковський В.Я. Комп’ютерне моделювання: Підручник. –K.: НАУ, 2003. - 212с. (Англ. м.)
 • Краковський В. Я., Жуков.І.А.  Мережі ЕОМ: Лабораторні роботи 1-3. –K.: НАУ, 2004. - 32с. (Англ. м.)
 • Краковський В. Я., Жуков І.А.  Мережі ЕОМ: Лабораторні роботи 4-6. –K.: НАУ, 2004. - 32с. (Англ. м.)
 • Краковський В.Я. Спеціалізовані архітектури ЕОМ. Пристрої для дискретної обробки сигналів: Посібник. –K.: НАУ, 2005. - 328с. (Англ. м.)
 • Луцький Г., Жуков І., Корочкін A. Паралельні підрахунки.-K., ”Корнійчук”, 2007, 240p. (Англ. м.)
 • Шмаков І.П., Шквар Є.О. Вступ до математичного аналізу: навчально-методичний посібник. – K.: НАУ, 1999.-36 с. (Англ. м.)
 • Шмаков І.П., Шквар Є.О. Диференціальне числення: методичний посібник. – K.: НАУ, 1999. -29 с.(Англ. м.)
 • Олешко Т.А., Мамчук В.І. Теорія ймовірностей. Випадкові події: навчально-методичний посібник. – K.: НАУ,  2002. -40 с.(Англ. м.)
 • Гришина Л.І. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: збірник задач.– K.: НАУ, 2002. -128 с.(Англ. м.)
 • Пахненко В.В. Шквар Є.О.Диференціальні рівняння: навчально-методичний посібник. – K.: НАУ, 2002. -96 с.(Англ. м.)
 • Карупу О.В. Елементи теорії функцій комплексної змінної: конспект лекцій.– K.: НАУ, 2002. -68 с.(Англ. м.)
 • Карупу О.В. Операційне числення: навчально-методичний посібник. – K.: НАУ, 2003. -52 с.(Англ. м.)
 • Олешко Т.А., Пахненко В.В., Трофименко В.І.  Елементи математичної статистики: методична розробка. – K.: НАУ, 2003. -72 с.(Англ. м.)
 • Гришина Л.І. Вступ до математичного аналізу. Комплексні числа. Многочлени. Навчально-методичний посібник – K.: НАУ, 2004. -80 с.(Англ. м.)
 • Денисюк В.С., Гришина Л.І., Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В., Репета  В.К. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник–. K.: НАУ , 2005 –  295 с.(Англ. м.)
 • Демідко В.Г., Шквар Є.О., Ткаченко С.І., Борсук С.П. Основи інтегрального числення. Навчально-методичний посібник- K.: НАУ,  2005.-119 с.(Англ. м.)
 • Денисюк В.С., Гришина Л.І., Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В., Репета  В.К. Вища математика. Частина 3: Навчальний посібник –. K.: НАУ , 2006 –  290 с.(Англ. м.)
 • Денисюк В.С., Гришина Л.І., Карупу О.В., Олешко Т.А., Пахненко В.В., Репета  В.К. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник, видання виправлене, доповнене) –. K.: НАУ , 2006 – 256 с.(Англ. м.)
 • Фоміна Н.Б. Труш О.І. Віноградова І.В. Інформатика. Частина 1 Конспект лекцій. - K.: НАУ, 2002. -48 с.(Англ. м.)
 • Фоміна Н.Б., Труш О.І., Віноградова І.В. Обчислювальна техніка та основи програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт - K.: НАУ, 2003. -41с.(Англ. м.)
 • Журавльова Л., Карпенко М.В., Фоміна Н.Б. Операційна робота на ЕОМ- K.: НАУ, 2003. -73 с.(Англ. м.)
 • Фоміна Н.Б., Труш О.І., Віноградова І.В. Інформатика. Частина 2: Конспект лекцій. - K.: НАУ,  2002. -78 с.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О., Романов Є.І., Хоменко В.А. Розробка програмних специфікацій. Методичний посібник до практичних задач. - K.: НАУ,  2001.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О., Хоменко В.А., Романов Є.І. Основи програмування та алгоритмічні мови. Лабораторний практикум. - K.: НАУ,  2003. -72 с.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О. Основи мов програмування. Конспект лекцій. – K.: НАУ,  2003.-132 с.(Англ. м.)
 • Глазунов М.М. Дискретна математика. Методична розробка – K.: НАУ,  2004 с.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О., Іванова Л.М., Авраменко О.А.  Системне програмування та операційні системи – K.: НАУ,   2004. -52 с.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О., Іванова Л.М., Авраменко О.А.  Системне програмування та операційні системи. Лабораторні роботи. Частина II. – K.: НАУ,   2006. -92 с.(Англ. м.)
 • Резніченко В.А., Крилюк О.В. Організація баз даних: Конспект лекцій – K.: НАУ,  2006.- 116 с.(Англ. м.)
 • Сидоров М.О. Інженерія програмного забезпечення: Курс лекцій – K., 2007. – 140с.(Англ. м.)
 • Фоміна Н.Б. Скрипка В.М. Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ. Конспект лекцій – K.: НАУ, 2008. – 130 с.(Англ. м.)

           Навчально-науковий інститут Аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
           Educational and Research Institute of Air Navigation, Electronics and Telecommunications (ERIANET)
 • Yanovsky F.J. Microwave Remote Sensing of Atmosphere: Lectures Synopsis, / Мікрохвильове дистанційне зондування атмосфери (лекції)/ – Kyiv: NAU, Publishing House, 2001. - 74 pp.
 • Yanovsky F. Remote Sensing of Atmosphere (Дистанційне зондування атмосфери): Lecture Synopsis/ – Kyiv: NAU, 2001 – 86 p.
 • Liubimov O.D. Radio-frequency generation and waveshaping devices: Lecture synopsis./ Пристрої генерування та формування сигналів: Конспект лекцій. /- Kyiv: NAU, 2002 – 128p.
 • Ivanov V., Sibruk L. Electrodynamics and UHF devices: Lecture synopsis./ Електродинаміка та пристрої НВЧ: Конспект лекцій / -Kyiv: NAU, 2002. – 128 p.
 • Mironchenko Yu. Practice in Radio Circuits Assembling. Part 1 (Практичний курс зі схемотехніки. Частина 1): Methodical guide/– Kyiv: NAU, 2002 – 56 p.
 • Averyanova Yu. Kharchenko V. Circuit Engineering Practice (Схемотехнічна практика): Manual/ – Kyiv: NAU, 2003 – 180 p.
 • Lyubimov О.D. Microwave and quantum devices. P. 1. Microwave vacuum electron tubes: Lectures. / Електронні та квантові прилади надвисоких частот. Ч. 1. Елект­ронні вакуумні прилади надвисоких частот: Курс лекцій / – Kyiv: NAU, 2003 – 112p.
 • Liubimov O.D., Beletz A.I. Radio-frequency generation and wave shaping devices: Laboratory works 1-7 / Пристрої генерування та формування сигналів: Лабора­торні роботи 1-7 /– Kyiv: NAU, 2003.-32p.
 • Ilnitskiy L., Sibruk L. 1481 Antennas. Part 1: Lecture synopsis, /Антени. Частина 1: Конспект лекцій /– Kyiv: NAU, 2003. – 148 p.
 • Fundamentals of the Modern Control Theory: Methodical instructions on performance of laboratory works 1–3 / Authors: A.A. Tunik, A.M. Klipa. – Kyiv: NAU, 2004. – 48 p.
 •  Mironchenko Yu. Practice in Radio Circuits Assembling Part 2 (Практичний курс зі схемотехніки. Частина 2): Methodical guide/– Kyiv: NAU, 2004 – 36 p.
 •  Tunik A.A., Klipa A.M. Digital Control and Data Processing Systems. / Методичні вказівки до виконання лаб. робіт 1-4 /– Kyiv: NAU, 2004 – 58 p
 •   Sushchenko O.A. Methods for Complex Systems Identification: Lectures – K.: NAU, 2005. – 104 p.
 •  Digital Control and Data Processing Systems: MATLAB-oriented methodical instructions on performance of laboratory works 1–4 / Compilers: A.A. Tunik, A.M. Klipa. – Kyiv: NAU, 2005. – 60 p.
 • Automatic Control Theory: MatLab-oriented methodical instructions on performance of laboratory works 1–8. Part 1. / Compilers: A.A. Tunik, A.M. Klipa. – Kyiv: NAU, 2005. – 60 p.
 • Bogatyr V.T., Bugaiov O.Ye., Ivanov V.O. Electromagnetic compatibility: Laboratory works E453 1-7/ Електромагнітна сумісність: Лабораторні роботи 1-7 / – Kyiv: NAU, 2005.-76 p.
 • Lyubimov O.D. Microwave and quantum devices. Part II. Module 2. Semiconductor devices: Lectures / Електронні та квантові прилади НВЧ. Частина 2. Модуль 2 Напівпровідникові прилади НВЧ: Курс лекцій /– Kyiv: NAU, 2005-116 p.
 • Ilnitskiy L., Sibruk L. Antennas. Part 3. Module 2: Lecture synopsis. /Антени. Частина 2: Конспект лекцій /– Kyiv: NAU, 2005.-64 p.
 • Ilnitskiy L., Sibruk L. I 481 Antennas. Part 2: Lecture synopsis./Антени. Частина 2: Конспект лекцій /-Kyiv: NAU, 2005. - 108 p.
 • Bystrik V., Ignatov V., Konahovich G. Information Theory and Communications (Теорія інформації та зв‘язку): Textbook. Part 1.- Kyiv: NAU, 2005 – 100 p.
 • Mironchenko Yu. Practice in Radio Circuits Assembling. Part 3. Pulse Oscillators: (Практичний курс зі схемотехніки. Частина 3. Імпульсні генератори.) Methodical guide/– Kyiv: NAU, 2005 – 36 p.
 • Yanovsky F.J., Mazura I.V., Averyanova Yu.A. Fundamentals of Radar, Lab works, / Основи радіолокації (лабораторні роботи) /– Kyiv: NAU, Publishing House, 2006. - 36 pp.
 • Sushchenko O.A. Fundamentals of Orientation and Navigation of Moving Objects: Lectures – K.: NAU, 2007. – 120 p.
 • Automatic Control Theory. Synthesis of Automatic Control Systems: Method guide for performing of laboratory works / Compilers: A.A. Tunik, A.M. Klipa. – Kyiv: NAU, 2007.  – 44 p.
 • Averyanova Yu. Khachenko V., Yanovsky F. Aviation meteorology. Aviation weather reports (Авіаційна метеорологія. Авіаційні метеорологічні коди). Methodical guide/– Kyiv: NAU, – 2007- 80 p.
 • Yanovsky F. J. Millimeter Wave Radar: Principles and Applications. Book chapter in “Millimeter Wave Technology in Wireless PAN, LAN, and MAN”, Chapter 10, Auerbach Publications CRC Press, / Мікрохвильові радари: принципи та застосування (розділ до підручника)/- New York, London, 2008. - 464 pp.
 • Yanovsky F.J., Averyanova Yu.A. Communications, Navigation and Surveillance Systems: Course Assignment, / Комунікаційні, навігаційні та наглядові системи (методичні вказівки до виконання курсової роботи)/ – Kyiv: NAU, Publishing House, 2008. - 36 pp.
 • O.V.Zuiev, O.V.Solomentsev, Y.M.Khmelko, Basics of radio electronic equipment reliability, operation and repair theory. Term paper method guide for students of speciality 6.090702 «Radio electronic devices, systems and complexes» -  К.: NAU, 2008.– 28p.
 • O.V.Zuiev, O.V.Solomentsev, Y.M.Khmelko, Basics of radio electronic equipment reliability, operation and repair theory. Laboratory works method guide for students of speciality 6.090702 «Radio electronic devices, systems and complexes» -  К.: NAU, 2009.– 32p.
 • Y.К.Polishchook, Metrology and Metrological Assurance of Production, Textbook. -  К.: NAU, 2009.– 280p.
 • Fundamentals of Flight Control Theory: Aircraft Automatic Flight Control System Calculation / Compilers: V.O. Apostolyuk, O.S. Apostolyuk – Kyiv: НАУ-друк, 2009. – 32 p. (методичні рекомендації до виконання курсової роботи).
 • Programming: homeworks and term papers method guide / Authors: V.O. Apostolyuk, T.A. Galaguz. – Kyiv: NAU, 2011. – 44 p.
 • Yanovsky, F. Inferring microstructure and turbulence properties in rain through observations and simulations of signal spectra measured with Doppler–polarimetric radars (pp. 501-545). Book Chapter in: Polarimetric Detection, Characterization, and Remote Sensing, Springer, 2011.
 • O.V.Zuiev, O.M.Akmaldinova, O.V.Solomentsev, Y.M.Khmelko, Basics of radio electronic equipment reliability, operation and repair theory. Lecture synopsis. К.: NAU, 2011–60p.
 • Automatic Control Theory: Guide to Laboratory Practical Work / Compilers: A. Tunik, A. Klipa, O. Gorbatyuk. – K.: NAU, 2011. – 144 p.
 • Bocharnikov V., Bocharnikov I., Sveshnikov S. Fundamentals of the systemic organizations management. Theory and Practice. LAP LAMBERT Academic Publishing, Berlin, 2012. – 296 p.
 • V.M. Gribov, Y.V. Grishchenko.  Dependability and diagnostics of technical systems. The lectures synopsis – К.: NAU, 2012. – 76с.
 • Мережі та бази даних : метод. реком. до викон. курс. роботи для студ. напряму підготовки 6.070102 / С. М. Креденцар, Г. Я. Бабій, В. П. Харченко. – К. : НАУ, 2012. – 24 с. – (Англ.мовою).
 • Safety of flights: term paper method guide / Compiled by Yu.V. Chynchenko. – K: NAU, 2012. – 32 p.
 • Air traffic management: term paper method guide / Compiled by Yu.V. Chynchenko. – K: NAU, 2012. – 20 p.
 • A. Nebylov, F. Yanovsky, Radar Altimeters. In book: Aerospace Sensors, Chapter 3, pp. 55-88, Momentum Press, 2012, 576 pp.
 • F. Yanovsky, Autonomous Radio Sensors for Motion Parameters. In book: Aerospace Sensors, Chapter 4, pp. 89-136, Momentum Press, 2012, 576 pp.
 • Chikovani V.V. Basics of manufacturing technologies of the devices for on-board control systems: Manual (Навчальний посібник). –  Кyiv: NAU « НАУ-ДРУК», 2013. – 176 p.
 • В.E.Pianykh, G.E.Sokolov, M.Yu.Zalisky, A.V.Vishnevsky, The Fundamentals of Circuit Theory. Linear Circuits. Textbook. -  К.: NAU, 2013.– 192p.
 • Gayev Ye.A., Nesterenko B.N. MATLAB for Math and Programming. Textbook. Електронна книга, 2014.
 • Fundamentals of circuit theory/ Compilers: G. Sokolov, M. Zaliskiy. - Laboratory Manual.  – K.:NAU,2014.- 64p.
 • Systems of Aviation Telecommunications: Term paper Guidelines / V.P. Kharchenko, A.M. Grekhov, Yu. M.Barabanov - K.: NAU, 2014. - 33 p
 • Basics of manufacturing technologies of the devices for on-board control systems: Guide to laboratory works / Compiler: V.V. Chikovani. – Kyiv: NAU, 2014. – 56 p.
 • Data processing in airborne control systems: Homework Guidelines / Compilers: A.A. Tunik, M.M. Komnatska. – Kyiv: NAU, 2015. – 20 p.
 • Operating Systems. Guide to Laboratory Classes (6.050201 “System Engineering”). /Compilers: T.A. Galaguz, M.M. Komnatska, O.P. Basanets – Kyiv: NAU, 2015. – 48 p.
 • Automatic Control Theory: Term Paper Guidelines for Students / A.M. Klipa, A.A. Tunik. – K.: NAU, 2015. – 24 p.
 • Kharchenko V.P., Polishchuk S.T., Bogunenko M.M.Fundamentals of radio electronic systems. Volume 1. Radio signals and their characteristics- Method Guide. - К.: NAU, 2015.  –206 p.
 • Technical diagnostics of avionics: Guide to Laboratory Work /compilers V.Gribov, G.Polozhevets, Yu. Hryshchenko, D.Smolych, M.Kireiev – К.:«NAU-print», 2016. – 64 p.
 • E.G. Aznakayev, D.E. Aznakayev, Biomedical engineering, Textbook, Kyiv, NAU, 2017, 384 pp.
 • A.Ya. Beletsky, A.V. Vishnevsky, O.Ye. Bugaev, Fundamentals of Spectral Analysis, Kyiv, NAU, 2017, 256 pp.
 •  A. Beletsky, N. Glazunov, D. Navrotskyi, Algebraic foundation of coding theory and cryptography. - Kyiv, NAU, 2018. - 160 p
 • Theory of Systems and System Analysis: Guide to Laboratory Work / Compilers: A. Klipa, O. Ermolaeva. – K. : NAU, 2018. – 40 p. 2019
 •  Nathan Blaunstein, Felix Yanovsky, Vladimir Yakubov, and Sergey Shipilov, “Detection of Live People in Clutter Conditions,” Book chapter in Electromagnetic and Acoustic Wave Tomography, pp. 281-293, Monograph, Edited by N. Blaunstein and V. Yakubov, CRS Press Tailor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA, 2019, 360 pp

 

          Факультет економіки та бізнес – адміністрування та Факультет транспортних технологій
          Faculty of Economics and Business Administration and Faculty of Transport Technologies)
 • Antonova А.О., Trofimenko V.I. Mathematics. Problems and equations: Studying and Methodical Guide/ Математика. Задачі і рівняння. Навчально-методичний посібник/– Kyiv: NAU,  2001 .-88 p.
 • Shmakov І. P., Androschuk L.V. Mathematics. Rational Functions: Studying and Methodical Guide / Математика. Раціональні функції. Навчально-методичний посібник/– Kyiv: NAU,  2001 .-104 p.
 • Antonova A.O., Trofymenko V.I. Algebra of vectors and analytic geometry: Manual / Векторна алгебра та аналітична геометрія (навчальний посібник) / – K.: NAU, 2002. – 108p.
 • Androschuk L.V., Shmakov І. P. Fourier series and Fourier integral. Lecture synopsis / Ряди та інтеграл Фур’є (Конспект лекцій) / - K.: NAU, 2002. – 60p.
 • Androschuk L.V., Shmakov І. P. Numerical and functional series. Lecture synopsis / Числові та функціональні ряди (Конспект лекцій) / - K.: NAU, 2002. – 68 p.
 • Antonova A. O., Trofymenko V.I. Linear algebra. Manual / Лінійна алгебра (навчальний посібник)/ - K.: NAU, 2003. – 112 p.
 • Trofymenko V.I.  Functions of Several Variables: the book of problems / Функції декількох змінних: Збірник задач / – Kyiv: NAU, 2003. – 56 p.
 • Oleshko T.A., Pakhnenko V.V., Trofymenko V.I. Elements of mathematical statistics: The methodical guide / Елементи математичної статистики: Методичні вказівки /  – K.: NAU, 2003, – 72 p.
 • Antonova A.O. Laplace transform and its applications. Manual / Перетворення Лапласа та його застосування (навчальний посібник) / - K.: NAU, 2004. – 75 p.
 • Antonova A.O., Klyus I.S. Differential equations: worked examples and problems. Methodical guide / Диференціальні рівняння: приклади та задачі (навчально-методичний посібник) / - K.: NAU, 2005. – 76 p.
 • Antonova A.O. Higher Mathematics. Lectures notes /Вища математика. Електронний конспект лекцій / - K.: NAU, 2005. – 417p.
 • Androschuk L.V., Kovtun О. І., Oleshko Т. І. Higher mathematics: Studying Guide. Module 7: Rows. Differential Equations/ Вища математика. Модуль 7/– Kyiv: NAU,  2005 . -104p.
 • Klyus I.S., Shmakov I.P. Complex numbers and polynomials: Lecture synopsis / Комплексні числа та многочлени (Конспект лекцій) / - K.: NAU, 2006. – 48p.
 • Antonova A., Grebenyuk M. Conic sections: worked examples with elements of theory. Methodical guide / Криві другого порядку: приклади та задачі (навчально-методичний посібник)/ - K.: NAU, 2008. – 80p.
 • Androschuk L.V., Shmakov І. P., Trofymenko V.I. Higher Mathematics. Probability Theory. Random Events: Method guide to practical work and home assignments / Вища математика. Випадкові події: методичні рекомендації до виконання практичних завдань / - K.: НАУ, 2009. – 70p.
 • Solovyova O.O., Namayeshi O.M., Volkovska A.G., General course of transport: Lecture course / Соловйова О.О., Намаєші О.М., Волковська Г.Г. Загальний курс транспорту: Курс лекцій. / – K.: NAU, 2011. – 96p .
 • Marintseva K.V., Akimova T.A. Air passenger transportation: Practical classes and course paper method guide for students of 6.070101 “Air transportation management” / Марінцева К.В., Акімова Т.А. Авіаційні пасажирські перевезення. методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсової роботи для студентів напряму 1004 «Організація перевезент ьа управління на транспорті»./– Kyiv: NAU,  2012. – 64p.
 • Gabrielova Т.Yu., Ivannikova V.Yu. Cargo Science: Lecture Course / Габріелова Т.Ю., Іваннікова В.Ю. Вантажознавство: Курс лекцій. / – K.: NAU, 2012. – 92 p.
 • Yun G.N.,  Marintseva K.V. Basics of Systems Theory and Management: Lecture Synopsis / Юн Г.М., Марінцева К.В. Основи теорії систем і управління : Курс лекцій./- K.:NAU, 2012. –81p.
 • Gabrielova  Т.Yu., Ivannikova V.Yu. Cargo Transportation: Term paper method guide for students of major 1004 “Transport technologies” / Габріелова Т.Ю., Іваннікова В.Ю. Вантажні перевезення: Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 1004 «Транспортні технології». / – К.: NAU,  2013. – 32 p.
 • Akimova T.A. Quality management of transport industry: Practical classes and calculation-graphic works method guide for students of speciality 6.070101 “Transport technologies”/ Акімова Т.А. Управління якістю на транспорті: методичні рекомендації до практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму 1004 «Транспортні технології». /– Kyiv: NAU,  2013. – 64p.
 • Gabrielova T., Matiychyk O. Transport Geography: Lectures Course / Габріелова Т.Ю., Матійчик О.М. Транспортна географія: купс лекцій / – К.: NAU,  2013. – 90 p.
 • Bilenko T.I., Zhosan О.A. Principles of Economic Theory: The methodical indicatings and plans of seminars. /Основи економічної теорії. Методичні рекомендації та плани семінарських занять./ – K.: NAU, 2003. – 64 р.
 • Bilenko T.I., Voronin M.L. Principles of Economic Theory. Study Guide. /Основи економічної теорії. Навчальний посібник./ - Kyiv: NAU, 2004. – 200 p.
 • Bilenko T.I., Klymenko V.V. Economic Theory: Method Guide to Preparing for Seminars /Економічна теорія. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять./ – K.: NAU, 2009. – 53 p.
 • Bilenko T.I., Klymenko V.V. Economic Theory: Principles and Practice: manual. /Економічна теорія. Навчальний посібник, Гриф МОНУ/ - K.: National Aviation University “NAU-DRUK” Publishing House, 2010. – 324 p.
 • Govseeva А.І. “Economy and Organization of Business” Studying Guide/ Економіка і організація виробництва/– Kyiv: NAU,  2007
 • Govseeva А.І. Enterprise management / Управління підприємством. Навчальний посібник/– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112с.
 • Hrashchenko I., Palyvoda О. Tendencies of innovation development of industrial enterprises of Ukraine: the cluster approach: [collective monograph] // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses. – Riga, "Landmark" SIA, 2016. – P. 160-168.
 • Hrashchenko I., Khmurova V., Krasnyuk S. History and the present of entrepreneurial activity: [collective monograph] // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine Poland: "Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017. – P. 81-104.
 • Hraschchenko I., Krasniuk S. Problems of European integration: [collective monograph] // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects. – Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA University, Riga, Latvia), 2017. – P. 94-104.
 • Ostapenco T.H. Household management as a main link of nano-technologies global markets forming: [collective monograph] // Innovation in Education and Economy Association 1901 “SEPIKE”. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. – Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France, 2017. – P. 107-117.

 

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Educational and Research Humanities Institute
 • Kadnikova L.V. Philosophy. Historical-Philosophical Introduction. The course of lectures/ Філософія. Історико-філософський вступ. Курс лекцій /– К.: NAU, 2004. – 172p.
 • Rohozha M.M., Kadnikova L.V. Ethics and Aesthetics. Methodical Guide and Plans of the Seminars / Етика та естетика. Методичні рекомендації та плани семінарських занять. /– К.: NAU, 2004. – 72p.
 • Kadnikova L.V., Morozov A.J., Abysova M.A., Ischuk S.M. Philosophy (Philosophy. Logic. Religion Studies. Ethics. Aesthetics): Textbook / Каднікова Л.В., Морозов А.Є., Абисова М.А., Іщук С.М. Філософія (філософія, логіка, релігієзнавство, етика, естетика): підручник./ – K. : NAU, 2011. – 596 p.
 • Kadnikova L.V. , Abysova M.A. Philosophy:  Guide to Practical Classes / Каднікова Л.В., Абисова М.А. Філософія: Практикум./ – K.: NAU, 2012. – 61 p.
 • Rohozha M.M. Ethics and Aesthetics. Reader / Етика та естетика. Хрестоматія /– К.: NAU, 2005. – 248p.
 • Smolnikov Yu.B. History of Ukraine: A Comparative Approach / Історія України: порівняльний підхід /– К.: NAU, 2008. – 141p.
 • Smolnikov Yu. B. History of Ukraine : Textbook / Смольніков Ю.Б. Історія України: Підручник./ – К. : NAU, 2011. – 188 с.
 • Rohozha M.M. History of Ukrainian Culture: Guide to Practical Classes / Рогожа М.М. Історія української культури: Методичні рекомендації до практичних занять. / – K. : NAU, 2012. – 40 p.
 • Smolnikov Yu.B. Political Science: Textbook / Смольніков Ю.Б. Політологія: Підручник./ – К. : NAU, 2012. – 164 с.

                                                          ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ

 

                                  Список навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників
                                               за програмою «Освіта англійською мовою» (2014–2016 рр.)

Монографія

Suborbital and atmospheric hypersound technologies : [монографія] / М. С. Кулик, В. В. Карачун, Н. В. Ладогубець, В. М. Мельник. – К. : «Поліграфсервіс», 2015.   328 с.                   

Підручники

 1. Theoretical mechanics : підручник / Касьянов В. О. [та ін.].   К. : НАУ, 2014. – 449 с.   (Гриф МОН України).
 2. Organizational Behavior. Textbook : підручник / V. Novak, T. Mostenska, O. Ilienko, E. Danilova. – К. : Condor-Publishing house,2015.–478с.

                        Навчальні посібники

 • Technical operation of aircraft : [навч. посіб.] / Дмитрієв С. А. [та ін.]. – К. : НАУ, 2015.   192 с.
 • Continuing Aircraft Airworthiness : [навч. посіб.] / Дмитрієв С. А. [та ін.]. – К. : НАУ, 2015.   104 с.
 • Aircraft ground support equipment and airport technical equipment operation : [навч. посіб.] / Білякович О. М. [та ін.]. – К. : НАУ, 2014.   145 с.
 • Machine elements. Course paper designing : [навч. посіб.] / Крижановський А. С. [та ін.]. – К. : НАУ, 2015.   189 с.
 • Mathematical Analysis : [навч. посіб.] / Денисюк В. П. [та ін.]. – К. : НАУ, 2014.   393 с.
 • Descriptive Geometry in worked problems : manual : [навч. посіб.] / O. T. Bashta, O. V. Dzhuryk. – K. : NAU, 2015.   224 p. – (second revised edition).
 • Baranovska L. Pedagogics and psychology of higher school. Manual / L. Baranovska. – K. : NAU, 2014. – 152 p.
 • Smolnikov Y. History of Ukraine. Guide To Practical Classes / Y. Smolnikov, I. Bratus.   K. : NAU, 2015. – 72 p. 
 • Тлумачний словник філософських термінів / [авт.-уклад. Каднікова Л. В.].   K. : NAU, 2015. – 100 p.
 • Eremenko V. S., Monchenko O. V., Samoilichenko O. V., Murkina N. I. F 97 Fundamentals of Electronics: Lecture Course / K. : NAU, 2015. – 96 p.
 • Dudar T. V. Landscape Ecology / T. V. Dudar. – K. : NAU, 2014.   244 p.
 • Kramarenko R. M. Utilization and recuperation of wastes / R. М. Kramarenko, L. I. Pavliukh. – К. : NAU, 2015.   240 с.
 • Organizational Behavior: Textbook: підручник / V. Novak, T. Mostenska, O. Ilienko, E. Danilova. – К.: Condor-Publishing house, 2016. – 516 р. (Гриф МОН України).
 • Foreign economic activity of enterprises: Textbook: підручник / A. Stankiewich-Mroz, V. Perederii, V. Novak, O. Ilienko, S. Petrovska, O.Kyrylenko, G. Gurina, E. Danilova, K. Razumova, L. Lytvynenko. –  Lodz: Lodz university of technology press, 2018. – 145 p.
 • Lytvynenko L., Lytvynenko S. International Economic Relations: Textbook: підручник. – К.: Condor-Publishing house, 2018. – 248 p.

                              Навчально-методичні вказівки

 • 16. Ударцев Є. П. Dynamics of flight. Term paper guide. Airplane flight performance calculation./ Є. П. Ударцев, В. Г. Жила, О. М. Преверзєв. – К. : «НВФ «Славутич-Дельфін», 2014.   68 с.   (Динаміка польоту. Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок льотних характеристик літака.)
 • 17. Довгаль А. Г. Reliability of aircraft ground support equipment and airport equipment : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / А. Г. Довгаль, Л. В. Курбет О. В. Харченко. – К. : НАУ, 2014. – 78 с.   (Надійність авіаційної наземної техніки та технологічного обладнання аеропортів).
 • 18. Aircraft ground support equipment and airport technical equipment operation : метод. вказівки до викон. практ. робіт / О. М. Білякович, М. С. Стороженко, Є. П. Пугачевська, А. Г. Довгаль. – К. : НАУ, 2014. – 124 с.   (Експлуатація авіаційної наземної техніки і технологічного обладнання аеропортів).
 • Conversion of Aircraft Gas Turbine Engines : метод. вказів. до викон. дом. робіт / В. В. Козлов, І. І. Гвоздецький, Л. Г. Волянська. – К. : НАУ, 2015. – 230 с.   (Конвертування авіаційних газотурбінних двигунів).
 • Mechanics : метод. вказівки до викон. дом. робіт / О. В. Башта, А. О. Корнієнко, А. С. Крижановський. – К. : НАУ, 2014. – 87 с.
 • Aircraft Electrical Power Supply : Guide to Laboratory Practical Work / V. P. Zaharchenko, S. V. Enchev, V. V. Tyhonov, S. S. Tovkach. – K. : NAU, 2015. – 92 p.
 • Aircraft Electrical Power Supply : мethod guide to doing homework assignments / V. P. Zaharchenko, S. S. Tovkach. – K. : NAU, 2015. – 32 p.
 • Метод вказівки до практичних робіт з гідравліки / В. С. Бутько [та ін.]. – К. : НАУ, 2015.   78 с.
 • Fundamentals of transport economy : term paper method guide / V. Yu. Ivannikova, I. I. Vysotska. – К. : NAU, 2015. – 20 p.
 • Cargo transportation : term paper method guide / T. Yu. Gabrielova, V. Yu. Ivannikova. – К. : NAU, 2015. – 32 p.
 • Fundamentals of Economic Theory: Method Guide to Preparing for Seminars / T. Bilenko, V. Klymenko, Yu. Dyiak.   K. : NAU, 2015. – 157 р.
 • Methodical guidelines for performing Master Thesis for students of all education forms for the specialties 8.03060104 «Foreign Economic Activity Management» and 8.03060101 «Organizational Management and Administration (by economic activities)» / V. Novak, I. Zarubinska, E. Danilova, V. Perederiy. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 42 с.
 • Methodical guidelines for performing Bachelor Thesis for students of all education forms in theArea of Knowledge 0306 «Management and Administration» / V. Novak, I. Zarubinska, E. Danilova, V. Perederiy. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 44 p.
 • Methodical guide for practical classes on discipline «Modern management concepts» for specialty 8.03060104a «Management of foreign economic activity» / N. Otlivanskaya. – К. : NTUU «KPI», 2014. – 37 p.
 • Data Processing in Airborne Control Systems : Homework Guidelines / A. A. Tunik, M. M. Komnatska. – K. : NAU, 2015. – 20 p.
 • Operating Systems: Guide to laboratory works / T. A. Galaguz, M. M. Komnatska. – K. : NAU, 2015. – 48 p.
 • Automatic Control Theory : Term Paper Guidelines for Students / A. M. Klipa, A. A. Tunik. – K. : NAU, 2015. – 24 p.
 • Information protection in computer systems : Laboratory practicum / О. М. Glazok. – К. : NAU, 2015. – 64 p.
 • Algorithms and Data Structures : Guide to Laboratory Work / O. Avramenko, L. Ivanova. – K. : NAU, 2014. – 56 p.   (Алгоритми та структури даних: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.010503 «Програмна інженерія». / О. А. Авраменко, Л. М. Іванова. – К. : НАУ, 2014. – 56 с.).
 • Bacics of programming. Guide to Practical Classes for students of major 6.050103 «Software Engineering» / J. M. Kramar, I. I. Voitkovska, O. A. Avaramenko. – K. : NAU, 2014.   56 p. – (Основи програмування. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / укл. : Ю. М.  Крамар, І. І. Вітковська, О. А. Авраменко. – K. : NAU, 2014. – 56 p.).
 • Natural Resource Management. Guide to Practical Classes / М. М. Radomska, N. V. Zakharchuk, O. V. Sidorov. – Kyiv : NAU, 2014. – 64 p.
 • Microbiology of Biological Agents : Guide to Laboratory Practical Work / O. A. Vasylchenko, E. M. Popova, A. V. Drazhnikova. – K. : NAU, 2014. – 84 p.
 • Safety of Human Activities : Guide to Practical Classes / К. : NAU, 2015. – 194 р.
 • Ivannikova V.Yu., Vysotska I.I. Fundamentals of Transport Economy: term paper method guide for students of major 1004 “Transport technologies”. – К.: NAU,  2014. – 20 p.

ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ  ФОТО КНИГ