Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених

 

Центр організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених   є платформою для розвитку дослідницьких компетентностей  
 
Мета діяльності – створення простору для формування у здобувачів вищої освіти навичок дослідника, розвитку наукового мислення і реалізації інтелектуальних здібностей та творчого потенціалу студентів і молодих учених, готовності та здатності до активної науково-дослідної роботи, постійного самовдосконалення, покращення карʼєрних перспектив
 
Ключові завдання:
  • Впровадження, забезпечення функціонування, постійне удосконалення і диверсифікація форм науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти для вироблення навичок дослідника.
  • Організація інтерактивного навчання здобувачів вищої освіти з тематики формування та розвитку дослідницьких компетентностей, сприяння особистісному розвитку студентів і молодих учених.
  • Стимулювання здобувачів та науково-педагогічних працівників до постійного самовдосконалення, реалізація заходів, спрямованих на забезпечення самоосвіти студентів та молодих учених з питань розвитку навичок дослідника, наукового керівництва.
  • Сприяння розвитку компетентностей науково-педагогічних працівників щодо підготовки наукових кадрів, удосконалення умінь та навичок організації та керівництва науково-дослідною діяльністю здобувачів вищої освіти.
Формат роботи – організація та забезпечення:
  • роботи студентських наукових груп
  • проведення комунікативних заходів (конференцій, форумів, наукових семінарів тощо)
  • впровадження інформаційно-освітніх проектів
Нормативно-правові основи діяльності Центру:
 
Підсумки роботи Центру: 
 
                    2019 рік