Центр організаційного розвитку і лідерства

ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ЛІДЕРСТВА ІНТЛ НАУ

Основною метою діяльності Центру є розроблення та впровадження в НАУ системи менеджменту знань та
підвищення якості освітньо-наукового процесу, методології розвитку лідерського потенціалу та надання
широкого спектру послуг для реалізації вказаної методології (оцінювання лідерського потенціалу, проведення
кількісних та якісних досліджень, навчання  та тренінги, моніторинг, інституційний аудит, коучинг,
консультування тощо).
 
Напрямки діяльності Центру організаційного розвитку та лідерства:
 
1)  -  організація інтерактивних систематичних заходів для сприяння особистісному розвитку студентів та викладачів,
подальшого набуття ними soft skills (м’яких навичок) через організацію їх спільної діяльності та групової роботи
      
 
2)  -  проведення науково-популярних заходів на актуальні теми розвитку вітчизняної вищої освіти, дискусій щодо
впровадження освітніх змін та інновацій 
 
3)   - організація та проведення майстер-класів з метою конструювання та поширення сучасних педагогічних та тренерських практик
через презентацію кращими викладачами НАУ власного передового досвіду
 
4)    - викладання англійської мови студентам НАУ в гнучкій ігровій формі (базовий розмовний рівень)
   
 
5)    - розбудова лідерського потенціалу Університету через розвиток лідерських навичок у студентів та науково-педагогічних
працівників шляхом проведення літніх шкіл і короткотермінових семінарів тощо.
         
 
Основними функціями діяльності Центру є:
  • науково-дослідницька:
- проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у галузі управління та лідерства згідно
визначених напрямів досліджень наукових шкіл випускових кафедр;
- вивчення досвіду щодо впровадження системи менеджменту знань у ЗВО, кращих практик створення інституційної
спроможності управління освітніми змінами, підтримки інноваційної діяльності і відповідного розвитку організаційної
(корпоративної) культури університетів, а також створення відповідного банку даних інформаційних матеріалів;
  • науково-методична:
- експлікація результатів досліджень у практичну діяльність Університету через розробку методичних рекомендацій
та навчально-тематичних програм;
- надання консультативної допомоги щодо впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу,
створення узагальнених рекомендацій для оптимізації освітнього процесу;
  • науково-організаційна:
- формування та розвитоклідерського потенціалу науково-педагогічних працівників університету, студентів, аспірантів,
докторантів НАУ;
- організація наукової співпраці зі структурними підрозділами Університету (інститутами, кафедрами, відділами тощо)
та іншими інституціями поза його межами щодо проведення спільних науково-практичних заходів;
- розвиток комунікативних компетентностей студентів, аспірантів, співробітників НАУ;
  • науково-інтегративна:
- застосування інтерактивних методів навчання, технологій групової роботи та спільної діяльності з метою підвищення
педагогічної та професійної майстерності викладачів, розбудови організаційної культури закладу, зміцнення командного
духу колективу;
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

 
 
 
 
 
 
Рамазанова Уляна Василівна
начальник центру організаційного розвитку і лідерства
Інституту новітніх технологій та лідерства
тел: +38 044 406 74 86
каб: 1.362