Центр організаційного розвитку і лідерства

                        ♦Про центр                   ♦ Схема                   Презентація Центру                   Контакти       

 

ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ЛІДЕРСТВА ІНТЛ НАУ

Основною метою діяльності Центру є розроблення та впровадження в НАУ системи менеджменту знань та
підвищення якості освітньо-наукового процесу, методології розвитку лідерського потенціалу та надання
широкого спектру послуг для реалізації вказаної методології (оцінювання лідерського потенціалу, проведення
кількісних та якісних досліджень, навчання  та тренінги, моніторинг, інституційний аудит, коучинг,
консультування тощо).
 
Напрямки діяльності Центру організаційного розвитку та лідерства:
 
1)  -  організація інтерактивних систематичних заходів для сприяння особистісному розвитку студентів та викладачів,
подальшого набуття ними soft skills (м’яких навичок) через організацію їх спільної діяльності та групової роботи
      
 
2)  -  проведення науково-популярних заходів на актуальні теми розвитку вітчизняної вищої освіти, дискусій щодо
впровадження освітніх змін та інновацій 
 
3)   - організацію майстер-класів з метою конструювання та поширення сучасних педагогічних та тренерських практик
через презентацію кращими викладачами НАУ власного передового досвіду
 
4)    - викладання англійської мови студентам НАУ в гнучкій ігровій формі (базовий розмовний рівень)
   
 
5)    - розбудову лідерського потенціалу Університету через розвиток лідерських навичок у студентів та науково-педагогічних
працівників шляхом проведення літніх шкіл і короткотермінових семінарів тощо.
           
 
Основними функціями діяльності Центру є:
  • науково-дослідницька:
- проведення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у галузі управління та лідерства згідно
визначених напрямів досліджень наукових шкіл випускових кафедр;
- вивчення досвіду щодо впровадження системи менеджменту знань у ЗВО, кращих практик створення інституційної
спроможності управління освітніми змінами, підтримки інноваційної діяльності і відповідного розвитку організаційної
(корпоративної) культури університетів, а також створення відповідного банку даних інформаційних матеріалів;
  • науково-методична:
- експлікація результатів досліджень у практичну діяльність Університету через розробку методичних рекомендацій
та навчально-тематичних програм;
- надання консультативної допомоги щодо впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу,
створення узагальнених рекомендацій для оптимізації освітнього процесу;
  • науково-організаційна:
- формування та розвитоклідерського потенціалу науково-педагогічних працівників університету, студентів, аспірантів,
докторантів НАУ;
- організація наукової співпраці зі структурними підрозділами Університету (інститутами, кафедрами, відділами тощо)
та іншими інституціями поза його межами щодо проведення спільних науково-практичних заходів;
- розвиток комунікативних компетентностей студентів, аспірантів, співробітників НАУ;
  • науково-інтегративна:
- застосування інтерактивних методів навчання, технологій групової роботи та спільної діяльності з метою підвищення
педагогічної та професійної майстерності викладачів, розбудови організаційної культури закладу, зміцнення командного
духу колективу;
  • науково-інформаційна:
-підготовка та публікація посібників з розвитку лідерського та інституційного потенціалу ЗВО;
- проведення кількісних та якісних соціологічних та психологічних досліджень щодо вивчення думки співробітників відносно
освітніх новацій, ініційованих адміністрацією університету, бачення студентами свого майбутнього працевлаштування,
мотивів абітурієнтів та студентів-першокурсників щодо вибору НАУ як місця свого навчання;
- прогнозування розвитку національного ринку освітніх послуг з метою посилення конкурентоспроможності Університету
; проведення досліджень в сфері соціальних, соціально-політичних, економічних та гуманітарних наук, економіки та
менеджменту, що базуються на принципі міждисциплінарності, включають аналіз зарубіжного досвіду в питанні побудови
університетів світового класу.
 

 

 

 

Схема

 

 

 

Вгору

 

Контакти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
    Начальник Центру організаційного розвитку і лідерства
                 Інституту новітніх технологій та лідерства
                              тел: +38 044 406 70 57
                                              ауд: 1.334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Галицька Наталія Валеріївна
     Провідний фахівець Центру організаційного розвитку і лідерства
                        Інституту новітніх технологій та лідерства
                                         тел: +38 044 406 70 57
                                                    ауд: 1.334