Центр трансферу технологій

       
 
       
 
                                            
 
  Центр трансферу технологій   є структурним підрозділом Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету. Головним завданням центру є створення сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій.
        Діяльність Центру спрямована на пошук кращих інноваційних проектів вітчизняної молоді, наукової і бізнес-спільноти, оцінці їх інвестиційної привабливості та стимулювання інноваційного підприємництва і процесів комерціалізації результатів наукових досліджень для інноваційного розвитку економіки і суспільства України, її інтеграції до європейського і світового високотехнологічного простору.
        
   Основні завдання діяльності центру
  • розвиток інноваційної інфраструктури Національного авіаційного університету;
  • сприяння створенню організаційних, економічних та правових умов для виведення інноваційних проектів – науковців, винахідників, аспірантів, студентів на національний та міжнародні ринки;
  • взаємодія з представниками центральних органів виконавчої влади, бізнес - структур, вченими, громадськістю з актуальних питань у сфері інтелектуальної власності, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій;
  • організація та проведення зустрічей, консультацій, лекцій та тренінгів для локальних команд та їх координаторів про порядок проходження етапів від власника інноваційної розробки до ініціатора створення перспективного інноваційного виробництва;
  • налагодження взаємовигідної співпраці Університету з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами (зацікавленими сторонами), які можуть впливати або кого можуть цікавити досягнення вищих навчальних закладів;
  • впровадження практики формування цілей Університету на базі запитів зовнішніх стейкхолдерів (органів державної та місцевої влади, громадські організації, представників бізнесу) співпраця з якими дасть для сфери вищої освіти найбільш відчутні результати.