Для абітурієнтів

 
 
 
Навчання осіб, які виявили бажання здобувати   вищу освіту англійською мовою здійснюється в окремій академічній групі на денній формі за додаткову оплату.
Для зарахування до академічної групи з викладаннямнавчальних дисциплін англійською мовоюабітурієнту необхідно мати базовий рівень знання англійської мови та усвідомлення необхідності удосконалювати вміння та навички до рівня не нижче В2.
Академічна групастворюється на підставі особистих заяв та укладених договорів про надання освітніх послуг. 
Викладання навчальних дисциплін англійською мовою  здійснюється підрозділами університету згідно Закону України «Про вищу освіту», Положенню про організацію освітнього процесу у Національному авіаційному університеті та Порядку організації освітнього процесу з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО).
В разі неякісного виконання навчального плану або заборгованості в оплаті за 2 (два) і більше місяців особі, яка здобуває вищу освітуз викладаннямнавчальних дисциплін англійською мовою, може бути запропоновано перейти до україномовної групи.
Здобуття вищої освіти  англійською мовою на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр» та отримання відповідного сертифікату випускника НАУ.
 
    
       Сертифікат