Іноземно-мовна підготовка магістрів (спеціалістів), аспірантів та викладачів

У 2016–2017 н.р. англійською мовою навчається 1690 студентів, серед яких 130 іноземців.

Навчання здійснюється в 7 інститутах.

Навчання проводиться за 34 напрямами та спеціальностями,

З них 18 за планами 2016 року.

Навчальний процес здійснюють 305 висококваліфікованих викладачів, серед яких 52 професори, та 176 доцентів. В інституті ICAO проходили навчання і тестування понад 50 викладачів, отримано 38 сертифікатів. Для всіх напрямів та спеціальностей розроблені та затверджені навчальні та робочі навчальні плани англійською мовою.

Дисципліни забезпечено відповідною навчально-методичною літературою англійською мовою. Так за 2014–2016 н.р. англійською мовою видано близько 50 видань.