Історія Центру

Навчально-науковий Центр Новітніх Технологій (НН ЦНТ) структурний підрозділ Національного Авіаційного Університету, що діє на підставі Статуту Університету, положення про Навчально-науковий Центр Новітніх Технологій Національного Авіаційного Університету та чинного законодавства України.

Центр створено спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України від 20 березня 2002 р. у відповідності до Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074.

Директор НН ЦНТ призначається на цю посаду в порядку, визначеному Статутом університету, з числа найбільш досвідчених та авторитетних докторів наук, професорів. За час функціонування НН ЦНТ очолювали такі видатні вчені та науковці НАУ як:

1. Харченко Володимир Петрович, д.т.н., професор

 

2. Куліш Віктор Васильович, д.ф-м.н., професор

 

3. Кузнецова Олена Яківна, д. пед.н., професор

 

4. Юдін Олександр Костянтинович, д.т.н., професор

 

5. Сидоров Микола Олександрович, д.т.н., професор

 

6. Казак Василь Миколайович, д.т.н., професор

На даний час ННЦ НТ очолює доктор технічних наук, професор Василь Миколайович Казак полковник у відставці. Нагороджений 12 медалями, Відмінник освіти України (1998), Кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Подякою та Почесною грамотою Київського міського голови (2002, 2013), Подякою Президента України (2010), Грамотою Верховної Ради України (2006), Почесний працівник авіаційного транспорту (2003), Подякою Державної митної служби України (2000). Завідувач кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ з 2000 р. по 2007 р. Під його керівництвом та безпосередньою участю на кафедрі відкрито та акредитовано всі рівні підготовки фахівців та ведеться підготовка фахівців за двома спеціальностями: «Автоматика та автоматизація на транспорті» і «Енергетичний менеджмент», а також за трьома спеціалізаціями. Під його керівництвом захищені 2 докторські та 23 кандидатські дисертації. Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 6 підручників, 12 навчальних посібників, 5 монографій, 17 навчально-методичних праць. Протягом багатьох років під керівництвом та при його безпосередній участі проводяться наукові розробки в рамках держбюджетної та госпрозрахункової тематик. Ним виконано великий обсяг досліджень для потреб АНТК «Антонов», ДККБ «Луч», ДАХК «Артем», ДК «Укртрансгаз», ФНВП «Вертоліт», ДП «Електронприлад» тощо. Його наукові розробки впроваджено у вигляді розрахункових методик у практику вищезазначених підприємств. Має 28 авторських свідоцтв та патентів. Внесений у список рецензентів наукових праць США (м. Балтимор).

За час роботи НН ЦНТ в ньому навчалось більше 1700 найздібніших студентів, з них 124 захистили кваліфікаційну роботу і отримали диплом кандидата наук НАУ, 512 отримали свідоцтво про закінчення Інституту новітніх технологій, 127 вступили до аспірантури Національної академії наук України та НАУ, 7 випускників вступили в закордонні докторантури.

До керівництва студентами і проведення науково-навчальних занять та досліджень у позанавчальний час із групами талановитих студентів запрошуються відомі вчені Національної академії наук України (10-15 професорів) та НАУ (25-30 професорів). Студенти, що навчаються в НН ЦНТ на випускних курсах, переддипломну та наукову практику проходять на сучасних промислових підприємствах, організаціях і конструкторських бюро (АНТК «Антонов», ДККБ «Луч», ДАХК «Артем», ДК «Укртрансгаз», ФНВП «Вертоліт», ДП «Електронприлад», Міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», Науково-дослідних інститутах Національної академії наук України тощо).