Історія створення

Становленню та розвитку викладання англійською в Національному авіаційному університеті сприяв багаторічний досвід навчання іноземних студентів, адже ще за радянських часів університет (тоді Київський інститут інженерів цивільної авіації КІІЦА) зарекомендував себе як провідний навчальний заклад світового рівня в авіаційній галузі.   Показовим є те, що у 80-х рр. минулого століття в НАУ щорічно навчалися близько 2000 студентів з 83 країн світу. У колишньому СРСР за співвідношенням іноземних та вітчизняних студентів наш університет поступався лише Московському університету дружби народів ім. Патриса Лумумби та Московському державному університету. Наслідком цього стали тісні зв’язки з міжнародними інституціями авіаційної галузі, зокрема Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO), Євроконтролем, Європейським центром по управлінню повітряним рухом та провідними авіаційними університетами різних країн світу. 

Особливого розвитку в останні роки набула співпраця з ІСАО. Розвиткові цього стратегічно важливого напряму міжнародної співпраці сприяли активні зусилля професора В.П. Бабака, що був тоді ректором університету, професорів Г.А. Суслової та В.О. Касьянова. Завдяки їх зусиллям у НАУ було створено Інститут ІСАО, що займається як навчальною, так і науково-технічною діяльністю в галузі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу для цивільної авіації. Враховуючи досягнення НАУ в галузі авіаційної науки та освіти, керівництво ICAO разом із НАУ створило при Інституті ICAO два Європейські регіональні навчальні центри: авіаційної безпеки і підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден. Активна та плідна співпраця Національного авіаційного університету з ICAO зумовила нагальну потребу викладання авіаційних дисциплін англійською та стимулювала запровадження системи англомовної освіти.

Англомовний проект було започатковано в НАУ у 1999 р. Великий внесок у розвиток англомовної освіти в НАУ зробили професори: Г.А. Суслова, О.М. Акмалдінова, Ю.В. Верюжський, В.О. Касьянов, А.А. Тунік, М.С. Кулик та ін.

За час функціонування системи англомовної освіти в університеті простежується тенденція збільшення кількості студентів, які навчаються англійською. Так, у 2016/2017 навчальному році англійською мовою навчається біля 1700 студентів, серед яких 130 іноземців з далекого зарубіжжя.

Це є цілком природним, адже вільне володіння англійською значно збільшує можливості фахівця на вітчизняному та світовому ринках праці. Випускники англомовних бакалаврських та магістерських програм нашого університету відчули це на собі, адже іноземна мова у поєднанні з якісною фаховою підготовкою – це запорука життєвого успіху в будь-якій країні світу – в Україні та Росії, Китаї та Франції, США та Великій Британії.

Студенти, що навчаються англійською мовою, приймають активну  участь в конференціях та олімпіадах.

 

Значна увага приділяється проведенню семінарів та круглих столів спільно з представниками іноземних представництв.