Конференція

ЩОРІЧНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ”ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Голова конференції:
Казак Василь Миколайович - доктор технічних наук, професор, директор НН ЦНТ НАУ.
Заступник голови:
Трейтяк Вячеслав Віталійович - кандидат технічних наук, заступник директора НН ЦНТ НАУ.

Напрями конеференції:
♦ Інформаційні технології
♦ Інформаційна безпека
♦ Аеронавігаційні системи
♦ Автоматизація та управління
♦ Діагностика та неруйнівний контроль
♦ Теоретична та прикладна фізика
♦ Механіка та машинознавство
♦ Енергетика та двигунобудування
♦ Хімічні технології
♦ Екологія
♦ Дизайн
 
Архів:

Завантаження документа: