Mevlana Exchange Programme

 
 
 
Mevlana Exchange Programme - це програма академічного обміну між закладами вищої освіти (ЗВО) Туреччини та ЗВО інших країн. Студенти реалізуютьздобутий навчальний грант в Туреччині один (мінімум) або два (максимум) семестри, а науково-педагогічні працівники викладають від одного тижня (мінімум) до трьох місяців (максимум).
Передумови щодо реалізації права на академічну мобільність за програмою Mevlana Exchange Programme:
  • Навчання на ОКР Бакалавр, Магістр, PhD (аспірантура) НАУ.
  • Середній бал (GPA) для ОКР Бакалавр не менше 2,5 за 4-бальною шкалою.
  • Середній бал (GPA) для магістрів та аспірантів (PhD) не менше 3,00 за 4-бальною шкалою.
  • 50% оцінкимовної компетенції + 50% середній бал успішності (GPA).
Необхідні документи:
1. Анкета-заявка (Candidate Student Application Form)
2. Інформаційна форма (Student Information Form)
4. Довідка про середній бал успішності
5. Сертифікат володіння іноземною мовою (англійська, не нижче рівня B1)
Співробітники Національного авіаційного університету під час реалізації гранту викладають дисципліни відповідно до начального плану ЗВО-партнера та налагоджують співпрацю для реалізації новихпроектів.
Необхідні документи:
3. Резюме(CV)
4. Перелік публікацій або проектів з актуальної тематики в приймаючому ЗВО-партнері.
5. План роботи
Стипендії для студентів за програмою Mevlana Exchang eProgramme
Статус стипендії, а також сума гранту (стипендії) визначаються Радою з вищої освіти Туреччини (HigherEducationCouncilofTurkey) та становить близько 1000TL на місяць. Студенти отримують 80% від загальної суми на початку семестру та 20% після успішного завершення навчання.
Терміни подання заявок
Термін подання заявки визначаються координатором ЗВО-партнером. Орієнтовні дати подачі заявки - з лютого по березень.
За додатковою інформацією звертатися в сектор академічної мобільності Інституту новітніх технологій та лідерства
1.224, тел. 406-70-57, e-mail: marharyta.buhera@nau.edu.ua