Напрями

 
 
 
 
        Центр здійснює заходи щодо створення додаткових можливостей для набуття учасниками освітнього процесу компетентностей,
що сприятимуть підвищенню рівня їхньої успішності та конкурентоспроможності, зокрема за такими напрямами:
 
            Навчання:
 
                 Наука:
 
                Карʼєра: