Наукові керівники НАНУ

П.І.Б. вченого та посада Назва спецкурсу

Васюхін Михайло Іванович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного університету біоресурсів та природокористування України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України

Інтегровані автоматизовані системи комплексного захисту особливо важливих об’єктів (аеропортів та інших)

Карпінос Борис Сергійович

Доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності Г. С. Писаренка, Національної академії наук України

Фізичні основи деформування та руйнування авіаційних матеріалів. Довговічність та ресурс авіаційних матеріалів і елементів конструкцій.

Девін Леонід Миколайович

Доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторією Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, Національної академії наук України

Автоматизація досліджень в системах обробки матеріалів

Хомічак Любомир Михайлович

Доктор технічних наук, професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національної академії наук України

Загальна біотехнологія

Опанасенко Володимир Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України

Реконфігуровані

обчислювальні системи

Плюто Ігор Володимирович

Доктор технічних наук, професор Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Національної академії наук України

Спектроскопія поверхні твердого тіла

Тімченко Володимир Михайлович

Доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, член Національного Комітету України з Міжнародної гідрологічної програми та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації, нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради України

Екологічна гідрологія

Фіалко Наталія Михайлівна

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

Технічна  теплофізика