Наукові керівники НАУ


Білецький Анатолій Якович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри електроніки Навчально-наукового інституту аеронавігації НАУ

Алгебраїчні основи теорії  завадостійкого кодування і криптографічного захисту  інформації

Білокопитов Юрій Васильович

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри хімії і хімічної технології Навчально-наукового інституту екологічної безпеки НАУ

Каталітичні технології синтезу органічних сполук

Білик Тетяна Іванівна

Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології Навчально-наукового інституту екологічної безпеки НАУ

Токсикометрія

Васильєв Володимир Миколайович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексв Навчально-наукового Інституту аеронавігації НАУ

Математичне та комп’ютерне моделювання в аеронавігації

Гамаюн Володимир Петрович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної інформатики Навчально-наукового інституту комп’ютерних інформаційних технологій НАУ

 

Ігнатович Сергій Ромуальдович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції літальних апаратів Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ

Використання методів індентування та інтерферометрія при дослідженнях втомного пошкодження авіаційних конструкційних матеріалів

Казак Василь Миколайович

Доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового Центру новітніх технологій НАУ

Системні методи збереження живучості літальних апаратів в особливих ситуаціях у польоті

Системи штучного інтелекту

Карускевич Михайло Віталійович

Доктор технічних наук,  професор кафедри конструкції літальних апаратів Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ

Діагностика і моніторинг втомного пошкодження конструкцій літальних апаратів

Кіндрачук Мирослав Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машинознавства механіко-енергетичного факультету  Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ, член редколегій 3-х науково-технічних журналів, головний редактор науково-технічного збірника «Проблеми тертя та зношування», член експертної ради з машинознавства та загального машинобудування ДАК України і наукової ради МОН України та наукової ради НАН України з проблеми «Фізико-хімічна механіка матеріалів».

Променеві методи обробки. Основи трибології

Козловський Валерій Валерійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри засобів захисту інформації Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ

Селективні пристрої телекомунікаційних мереж , засоби захисту інформації, інформаційна безпека держави

Кузнєцова Ірина Олексіївна

Доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру Навчально-наукового інституту Аеропортів НАУ, член Всеукраїнської Асоціації прикладної геометрії і технічної естетики, член Всесвітньої Асоціації прикладної геометрії, член Всесвітньої Асоціації математичної естетики, член спеціалізованих вчених рад при НАОМА, при КНУБА.

Моделювання візуального сприйняття об’єктів дизайну декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

Кузовик Вячеслав Данилович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ

Біомедична інженерія

Лабунець Василь Федорович

Кандидат технічних наук, професор НАУ, професор кафедри машинознавства механіко-енергетичного факультету  Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ

Функціональні покриття трибо логічного призначення, їх класифікація

Мовчан Ярослав Іванович

Доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології Навчально-наукового інституту екологічної безпеки НАУ, завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека»

Формування екомережі , як інструмент впровадження екосистемного підходу

Мочалін Євген Валентинович

Доктор технічних наук, професор

Гідродинаміка та теплообмін в закручених потоках

Павленко Петро Миколайович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри засобів захисту інформації Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки

Автоматизація проектно-конструкторських робіт засобами САD/САМ/САЕ СATIA v 6

Прокопенко Ігор Григорович

Доктор технічних наук, професор кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Навчально-наукового інституту Аеронавігації НАУ

Обробка сигналів і даних

Трейтяк В̍ячеслав  Віталійович

Кандидат технічних наук, заступник директора Навчально-наукового Центру новітніх технологій НАУ

Автоматизація проектних робіт засобами CAD/САМ/САЕ-систем

Шевчук Дмитро Олегович

Доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту Навчально-наукового аерокосмічного інституту НАУ

 

Щербак  Леонід Миколайович

Доктор технічних наук, професор,  професор кафедри інформаційно-вимірювальних систем Навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Статистичні методи обробки даних вимірювань характеристик інформаційних сигналів при дії завад

Яновський Фелікс Йосипович

Доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри електроніки Навчально-наукового інституту аеронавігації НАУ

Мікрохвильове дистанційне зондування атмосфери