Другий день Innovation Market стартував!

06-11-2019
 
Команда Центру трансферу технологій Інституту новітніх технологій та лідерства НАУ 06 листопада взяла активну участь в обговоренні Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні "IP STRATEGY" на 2020-2030 роки.

Відкривали обговорення Жалдак В.О., директор департаменту інтелектуальної власності міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Моркляник Б.В., директор ДО НОІВ, Шевченко О. начальник департаменту ВОІВ зі співробітництва з розумними країнами та країнами з перехідною економікою, Орлюк О.П., директор НДІ ІВ НАПрН України, член Міжнародної експертної ради із запровадження ІР суду в Україні, Андрусів В., виконавчий директор Українського інституту майбутнього Рон Марчант, експерт Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Моркляник Б. наголосив, що в процесі обговорення Стратегії вдалося згуртувати всіх стейкхолдерів сфери ІВ.
Шевченко О. підкреслив, що Стратегія, надана до обговорення, дозволяє уряду визначити покроковий план дій з імплементації всіх її складових. До розробки Стратегії були залучені найкваліфікованіші експерти країни з усіх напрямків інтелектуальної власності, які впровадили методологію запропоновану ВОІВ.
Стратегія - це документ усвідомлення де ми є і куди повинні рухатись для створення умов та імплементації інновацій в державі.

Під час онлайн звернення Рона Марчанта, фасилітатора та натхненника розробки Стратегії, наголосив, що сьогодні дуже важливий день на шляху впровадження інновацій та розвитку ІВ.
 
В процесі обговорення Стратегії було наголошено на важливості: створення інноваційного середовища та відповідної інфраструктури об'єктів ІВ, складанні інноваційної політики держави, запровадження фінансового інструментарію та активних стимулів розвитку інновацій та інноваційної діяльності у наукових закладах та закладах вищої освіти, необхідності підготовки відповідних фахівців та підвищення їх кваліфікації на міжнародному рівні.

Команда Центру трансферу технологій ІНТЛ стала активною частиною роботи секції з питань розгляду Стратегії та готова впроваджувати її основні складові.