Науково-практична конференція директора Центру новітніх технологій доктора технічних наук, професора В. Казака.

25–27 жовтня 2016 р. відбувся VIII Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та IV Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu» в Київському Палаці дітей та юнацтва.

Організатор форуму – Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі МОН України, НАПН України. Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній освіті» з 2014 р. офіційно надано статус міжнародної та внесено до переліку виставок, що проводяться в Україні.

На міжнародному освітньому форумі, як на професійному представницькому заході галузі освіти України, були представлені: виставка національних ВНЗ, наукових установ, обласних і міських органів управління освітою, професійно-технічних навчальних закладів і науково-методичних центрів, загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти; виставка закордонних навчальних закладів, освітніх агенцій і міжнародних представництв; виставка виробників і постачальників сучасних засобів навчання, проектів, програм і рішень. Тут відбулися також науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, презентації, майстер-класи; конкурси.

На форумі НАУ широко представив професійні освітні, наукові й науково-технічні інноваційні досягнення в галузі освіти; презентував інноваційні освітні матеріали та досвід. Представники університету обговорили сучасні освітні проекти з освітянами та науковцями, відбулося також спілкування в середовищі виробників сучасних технологій. Форум сприяв створенню професійного інформаційного поля для налагодження ділових контактів НАУ із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну студентами, викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій та методик у навчальний процес університету.

Провідні науковці та фахівці НАУ взяли участь у науково-практичних конференціях, семінарах, презентаціях, майстер-класах, де обговорювалися ключові питання інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями удосконалення системи освіти України та її входження як рівноправного партнера в європейське освітнє та наукове співтовариство, впровадження нових форм і технологій науково-освітньої діяльності, налагодження тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, участі в міжнародних наукових програмах і проектах, демонструвалися інноваційні розробки ВНЗ, наукових установ і підприємств.

На форумі успішно відбулася науково-практична конференція НАУ «Інноваційні методи діагностики стану зовнішніх обводів літальних апаратів у польоті» під керівництвом директора Центру новітніх технологій доктора технічних наук, професора В. Казака.

На виставкових стендах НАУ презентував: інновації з підвищення якості освіти, реалізацію освітніх програм, надання якісних освітніх послуг, досвід міжнародної співпраці в реалізації спільних освітніх проектів, післядипломну освіту, підготовчі курси, підготовку до ЗНО, перспективи навчання на англомовному проекті, другу вищу освіту, навчання на кафедрі військової підготовки, видавничу діяльність та науково-методичний супровід упровадження інновацій.

Серед відвідувачів форуму були учні ЗНЗ, їхні батьки, вчителі. Вони отримали інформаційно-рекламну продукцію, поспілкувалися з представниками університету, переглянули фото та відеоматеріали, отримали кваліфіковані відповіді на запитання.

Представництво на форумі НАУ було організовано колективом Інституту доуніверситетської підготовки. У роботі форуму взяли участь представники: Інституту доуніверситетської підготовки, Навчально-наукового гуманітарного інституту, Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, Приймальна комісія, кафедра військової підготовки, Науково-технічна бібліотека та редакційно-видавничий відділ.