З метою поглиблення співробітництва

15-09-2020
            З метою поглиблення співробітництва в освітній та науковій діяльності між закладами вищої освіти (ЗВО), сприяння академічній мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Національного авіаційного університету, координації зусиль щодо розвитку вищої освіти в Україні НАУ підписав угоди про співробітництво між Таллінським технологічним університетом (Естонія) та Коледжем прикладних наук «Лавослав Ружичка» (Хорватія).
Угодами передбачено обмін результатами наукових досліджень та досвідом у реалізації передових технологій та методів навчання.