Запрошення на навчання іноземною мовою в Національному Авіаційному Університеті

                                                                                                                                     
ВИЩА ОСВІТА ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ В НАУ
 
Освітній процес з підготовки фахівців іноземними мовами здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
 
–   перший (бакалаврський) рівень;
–   другий (магістерський) рівень;
–   третій (освітньо-науковий) рівень;
 
Підготовка здійснюється виключно на денній формі навчання.
 
Випускник НАУ пройшовши повний курс підготовки фахівця за програмою бакалавра або магістра іноземною мовою отримує Сертифікат.
Сертифікат випускника НАУ видається студентам, що навчалися чотири, п’ять або п’ять з половиною років в навчальних групах іноземною мовою та успішно здобули освітній ступень бакалавра або магістра.
 
Порядок зарахування студентів до іноземномовної навчальної групи:
 
Для зарахування на навчання іноземною мовою:
 - абітурієнт повинен мати Сертифікат ЗНО з іноземної мови (не нижче 140 балів) або зовнішній Сертифікат з іноземної мови (IELTS, TOEFL, або інші, які визначені МОН України);
- абітурієнти, які не мають Сертифікат ЗНО з іноземної мови, повинні здати вступний екзамен з іноземної мови в НАУ;
- абітурієнти, які отримали нижче 140 балів за результатами ЗНО з іноземної мови, повинні здати вступний екзамен з іноземної мови в НАУ.
         Вступний екзамен з іноземної мови проводиться Кафедрою іноземних мов за фахом Навчально-наукового гуманітарного інституту.
Результати екзамену передаються завідувачу випускової кафедри, що приймає рішення про зарахування студента до іноземномовної  навчальної групи на підставі відповідного рішення засідання кафедри та за узгодженням із дирекцією відповідного Навчально-наукового інституту або факультету.
 
 
ПЕРЕЛІК напрямів, спеціальностей і спеціалізацій освітнього процесу

англійською мовою

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
 
Галузь знань: 13  «Механічна інженерія»
Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна   техніка»
Спеціалізація : Обладнання повітряних суден.
 
Галузь знань – 27 «Транспорт»
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Спеціалізація : Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
 
Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»

Спеціалізація: Газотурбінні установки та компресорні станції.

 
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій
 
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
 
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення» 
Спеціалізація: Інженерія програмного забезпечення
 
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі 

 

 
 
Навчально-науковий інститут Аеронавігації
 
 
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
 
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Спеціалізація: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика.
 
 
 
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»
Спеціалізація: Фізична та біомедична електроніка
 
Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації».
 
Спеціальність: 171 «Електроніка»
Спеціалізація: Електронні системи.
Спеціалізація: Електронні технології Інтернету речей (IoT)
 
Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Спеціалізація: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси.
Спеціалізація: Телекомунікаційні системи та мережі.
 
Спеціальність: 173 «Авіоніка».
Спеціалізація: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання.
 
Галузь знань: 27 «Транспорт»
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація: Обслуговування повітряного руху.
Спеціалізація: Системи аеронавігаційного обслуговування.

 

 
 
Навчально-науковий інститут Аеропортів
 
  Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
 
  Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

  Спеціалізація: Промислове та цивільне будівництво.
 
 

 
 
 
Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
 
  Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
  Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 
 

 
 
ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
Галузь знань: 27 «Транспорт»
Спеціальність: 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
 
Галузь знань: 07  «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073  «Менеджмент»
Спеціалізація: Логістика.
 
Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту
 
Галузь знань: 07  «Управління та адміністрування»
Спеціальність: 073  «Менеджмент»
Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

 

 
Навчально-науковий інститут ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 
Галузь знань: 10  «Природничі науки»
Спеціальність: 101 «Екологія»
Спеціалізація: Екологія та охорона навколишнього середовища.
 
Галузь знань: 16  «Хімічна та біоінженерія» 
Спеціальність: 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
Спеціалізація: Фармацевтична біотехнологія.
Спеціалізація: Екологічна біотехнологія та біоенергетика.
 
Переваги навчання та отримання вищої освіти іноземною мовою:
−        можливість стажування в провідних західно-європейських навчальних закладах в рамках програми обміну групами студентів;
−        підготовка студентів до різних типів стажувань в рамках академічної мобільності в НАУ;
−        можливість прослуховування лекцій відомих викладачів і науковців з провідних західно-європейських навчальних закладів;
−        отримання Сертифікату;
−       володіння  іноземною мовою за професійним спрямуванням та можливість оволодіти  фаховою  «авіаційною англійською» мовою.

 
Звертатися за адресою:
Національний авіаційний університет (проспект Космонавта Комарова, 1)
Приймальна комісія
Центр Новітніх Технологій