Знайомимо з роботою студентських наукових груп

23-02-2021
 
 
               Серед ключових напрямів діяльності  Центру організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених – створення та забезпечення роботи студентських наукових груп різної тематичної спрямованості.
За напрямом «Екотоксикометрія» студентську наукову групу очолює Тетяна Іванівна Білик, кандидат біологічних наук,  доцент, яка вже понад 15 років своєю самовідданою працею допомагає студентам реалізувати свої інтелектуальні здібності та творчий потенціал, отримати надійне підґрунтя для продовження науково-дослідної роботи у вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти. Серед випускників групи - Наталя Лукʼяненко,  здобувач ступеню PhD у галузі нанотехнологій Корейського інституту науки і технологій (м. Каннин, Республіка Корея), яка працює над створенням нового покоління ліків на основі нанотехнологій, та Оксана Рибчак, здобувач ступеню PhD Тюненського інституту (Німеччина), дослідницька робота якої присвячена  вирішенню проблем, повʼязаних зі зміною клімату.  
Наразі  у групі науково-дослідну роботу здійснюють студентки кафедри екології ФЕБІТ Аліна Бондаренко, Анастасія Гетьман та Поліна Тремасова, які є призерами різних конкурсів наукових проектів, входять у ТОП-10 рейтингу студентів ІНТЛ, приймають активну участь в заходах екологічної спрямованості.
 Зокрема, участь в акції «СТОП ФОСФАТИ», організованої Київською міською адміністрацією та ПрАТ "АК Київводоканал" (листопад 2019 р.), викликала зацікавленість в Аліни Бондаренко  та Анастасії  Гетьман до проблем забруднення поверхневих вод фосфатами та пошуку шляхів її вирішення.
На даний час на базі Інституту гідробіологіїї НАН України в межах договору про співпрацю студентки працюють над дослідженням впливу сучасних мийних засобів на водні екосистеми. Його актуальність зумовлена високим вмістом у засобах, що  реалiзуються на територiї України, фосфатних речовин (до 40%), які не видаляються застарілими технологіями очистки, забруднюючи водойми та зменшуючи  здатність  екосистем до самоочищення. 
Визначення рівня екологічної безпечності мийних засобів, покращення їхніх екологічних характеристик, вироблення пропозицій щодо заходів, необхідних для покращення стану довкілля – це саме ті завдання, на вирішення яких спрямована робота студентської групи.
За результатами дослідження студентки опублікували низку наукових праць, а також підготували наукову роботу для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Екологія» на тему «Екологічна безпечність сучасних безфосфатних мийних засобів для водних екосистем». 
 
 
Принагідно запрошуємо усіх науково-педагогічних працівників НАУ 
долучитися до керівництва студентськими науковими групами!
Для цього необхідно лише
бажання передати студентам свої знання та досвід, стиль і манеру мислення, підтримати студентів у їх перших наукових пошуках, впровадженні інноваційних ідей, допомогти студентам формулювати амбітні цілі та сприяти їхньому досягненню.
 
КОНТАКТИ:
тел.: 406-73-41
каб. 1.330