Зустріч із Всеукраїнським об’єднанням «Українські рубежі»

15-10-2020
 
        Центр трансферу технологій Інституту новітніх технологій та лідерства НАУ провів зустріч із Всеукраїнським об’єднанням «Українські рубежі».
Обговорили співробітництво та необхідність залучення фахівців Університету до спільних проєктів, що мають гуманітарну спрямованість:  розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з особливими потребами за допомогою інноваційних технологій і моделей психолого-педагогічного супроводу. Серед них створення E-підручників, що повинні ґрунтуватися на  концепції «мʼяких навичок» і вибудові партнерських взаємовідносин по лінії «вчитель-дитина-батьки»  та впровадження їх у навчальну програму Нової української школи.
Наступним проєктом буде створення (спільно з Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України) мобільного додатку для дітей і дорослих з порушенням психофізичного розвитку.
Для реалізації проєктів будуть залучені кошти Міжнародних  донорських організацій.
Готується до підписання  Меморандум про співробітництво між Національним авіаційним університетом та Всеукраїнським об’єднанням «Українські рубежі».