Організація навчального процесу

        Організація та проведення освітнього процесу в університеті відповідно до законодавства
України та стандартів вищої освіти регламентується Положенням, затвердженим наказом
ректора від 26.05.2016 № 195/од.
 
 
 
                          ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
                              на 2018-2019 навчальний рік
  для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 
                      Очна форма навчання (денна та вечірня)

Семестр

Теоретичне навчання

Екзаменаційна сесія

Асистентська педагогічна практика

І курс

І

08.10.2018 – 16.12.2018

17.12.2018 – 23.12.2018

ІІ

25.02.2019 – 21.04.2019

22.04.2019 – 28.04.2019

ІІ курс

ІІІ

01.10.2018 – 09.12.2018

10.12.2018 – 16.12.2018

01.10.2018 – 09.12.2018

ІV

25.02.2019 – 21.04.2019

22.04.2019 – 28.04.2019

 

                                Заочна форма навчання

Теоретичне навчання (установча сесія)

Заліково-екзаменаційна сесія

         Асистентська педагогічна практика

І курс

14.11 – 21.11.2018

11.02. – 17.02.2019

18.02. – 24.02.2019

27.05 – 02.06.2019

03.06. – 09.06.2019

 

ІІ курс

 

 

14.01. – 20.01.2019

01.10. – 23.12.2018

21.01 – 27.01.2019

17.06. – 23.06.2019

 
  • Дисципліни та питання для самоконтролю
Перелік дисциплін, питань самоконтролю та найменування необхідної літератури
для аспірантів 1-го року навчання.
Завантаження документа: