Освітня підготовка докторів філософії (PhD)

З 2016 року  НАУ розпочав підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з терміном навчання 4 роки (перші 2 роки здобувачі навчаються за розробленими освітньо-науковими планами та 2 роки за індивідуальними планами).

На першому курсі навчаються:

  • 31 аспірант за денною формою навчання
  • 11 аспірантів за вечірньою формою навчання
  • 4 аспіранта на заочну форму навчання

Загалом: 46 аспірантів проходять навчання з 14 спеціальностей (з 17 ліцензованих).

Аспіранти зараховані до 8 інститутів та наукової лабораторії «Нанотриботехнологій».

В роботі з аспірантами задіяні 26 спеціалізованих кафедр.

Науковими керівниками призначені 36 провідних фахівців університету.