Перелік наукових груп

 
 
 
                                                                    Студентські наукові групи
 
Найменування групи
Науковий керівник
А. Я. Білецький,
д.т.н., професор
Ю. В. Білокопитов,
д.х.н., професор
Т. І. Білик,
к.б.н., доцент
В. І. Дрововозов,
к.т.н., доцент
К. В. Дорошенко,
д.т.н., доцент
Т. В. Дудар,
к.геол.-мін.н., ст.н.с.
В. М. Казак,
д.т.н., професор
М. В. Карускевич,
д.т.н., професор
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
В. П. Квасніков,
д.т.н., професор
М. В. Кіндрачук,
д.т.н., професор
С. М. Маджд,
к.т.н., доцент
П. М. Павленко,
д.т.н., професор
І. Г. Прокопенко,
д.т.н., професор
Ю. М. Терещенко,
д.т.н., професор
В. В. Трейтяк,
к.т.н.
Н. М. Фіалко,
д.т.н., с.н.с.
Д. О. Шевчук,
д.т.н., с.н.с.
Л. М. Щербак,
д.т.н., професор
Інформаційне забезпечення систем захисту інформації
Л. М. Щербак,
д.т.н., професор
Ф. Й. Яновський,
д.т.н., професор