Про Інститут

Інститут новітніх технологій та лідерства (ІНТЛ) є освітнім, науковим, просвітницьким та адміністративним структурним підрозділом
Національного авіаційного університету.
 
          Пріоритетні напрями діяльності:
  • інноваційне управління науковими дослідженнями на різних ступенях освітнього процесу;
  • організація освітньо-наукової діяльності студентів, аспірантів, молодих учених;
  • організація освітнього процесу іноземними мовами (наразі – англійською);
  • упровадження методології розвитку лідерського потенціалу серед студентів та працівників університету;
  • взаємовигідна та ефективна співпраця зі стейкхолдерами;
  • створення умов для проведення наукових розробок у сфері інноваційного підприємництва;
  • удосконалення системи трансферу технологій.
        Концентрація наукових та науково-педагогічних працівників НАУ сприяє створенню релевантних умов для оволодіння здобувачами вищої освіти загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, здобуття ними глибинних знань зі спеціальності проведення досліджень, розвитку творчого наукового мислення і реалізації інтелектуальних здібностей студентів, їх готовності до активної науково-дослідної роботи. На даний час в ІНТЛ навчається більше 200 студентів.
        Інститут новітніх технологій та лідерства упродовж багатьох років тісно співпрацює з галузевими підприємствами, установами та організаціями (ДП «Антонов», ПАТ НТК «Електронприлад», ДАХК «Артем», ДП «Завод 410 Цивільної авіації», ПАТ «Київський завод “Радар”», ДП Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)» та ін.), Інститутами Національної академії наук України, університетами та науковими установами інших держав.
Важливим аспектом роботи Інституту є організація та координація освітнього процесу іноземними мовами (мовами ICAO), забезпечення умов для інноваційного прориву в сфері підготовки висококваліфікованих та конкурентноспроможних здобувачів вищої освіти. Програма іноземно-мовної підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за 26 спеціальностями. За час реалізації освітнього процесу англійською мовою науково-педагогічним персоналом Університету було підготовлено більше 1000 наукових та науково-методичних праць.
        Розвиток наукової співпраці та міжнародного стратегічного партнерства, створення стратегічних освітніх альянсів є одним з пріоритетів Інституту.
Завдяки здійсненню активного фандрайзингу (пошук грантів) викладачі та студенти Університету співпрацюють з університетами Нідерландів, Франції, Південної Кореї, Китаю, США, Великої Британії, Румунії, Польщі, Швеції та інших закордонних навчальних закладів.
За стипендіальними програмами (Erasmus+, Mevlana та інші) студенти та викладачі НАУ щорічно проходять стажування в університетах Європи, Азії, Америки та беруть участь у міжнародних конгресах, симпозіумах та конференціях.
        На базі ІНТЛ створено сприятливе середовище для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій в Університеті з метою підтримки студентських наукоємних стартап-проектів та налагодження симбіозу освіта-наука-бізнес.
       Налагодження взаємовигідної співпраці Університету з внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами та проведення різнопланових заходів щодо порядку проходження етапів від власника інноваційної розробки до створення інноваційного виробництва є передумовою формування у студентів підприємницького мислення, навичок та компетенцій.