Проекти

 
 
 
Центр забезпечує здійснення інформаційно-освітніх проектів в рамках впровадження
Програми розвитку технологій формування дослідницьких компетентностей здобувачів вищої освіти
 
 
 
 
 
 
Проект «Інформаційний портфель»
система інформаційних е-ресурсів, спрямованих
на створення можливостей для самоосвіти,
самоконтролю та самооцінки здобувачів вищої освіти.
 
 
 
 
 
 
 
         Періодичне електронне видання «Top tips for…» - це  е-буклети,
         публікація яких має на меті сприяти саморозвитку дослідницьких
         компетентностей здобувачів вищої освіти відповідно до їхніх
         індивідуальних потреб у чотирьох змістовних напрямах:
 
когнітивному (базові знання та інтелектуальні здібності
                                    для проведення досліджень);
 
 
 
особистісному (особистісні якості та навички, необхідні
                                     для професійного зростання та підвищення
                                        особистісної ефективності);
 
 
 
 
управлінському (знання та навички організації та
                                      ефективного управління дослідженнями);
 
 
 
 
комунікаційному (формування знань, умінь та навичок,
                                       необхідних для комунікацій у науковому
                                       середовищі).