Сектор взаємодії зі стейкхолдерами

 
Сектор створено з метою комерціалізації наукоємної продукції та можливості серійного виробництва в рамках
наукового парку Національного авіаційного університету.
 
Ключові напрямки діяльності:
  • виявлення партнерів та підвищення ефективності координації процесів взаємодії
  • формування конкурентних переваг на основі побудови партнерських відносин з організаціями, підприємствами, що володіють стратегічними комплементарними ресурсами і надають розвитку інноваційній екосистемі
  • побудова мережевої структури, яка об'єднує учасників і надає додаткові можливості доступу до нових технологій, прискореного впровадження інновацій та комерціалізації наукоємної продукції.