Спеціальності

Спеціальності, за якими здійснюється навчання англійською мовою:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»

 Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 

 Спеціалізація:  Обладнання повітряних суден.

 

Профіль фахівця: проектування, випробування  і виробництво виробів авіаційної та ракетної (космічної) техніки, у тому числі конструкцій обладнання повітряного судна; розробка креслень та монтажних схем виробів з застосуванням сучасних систем ІТ, вирішування задач оптимального компонування агрегатів і елементів обладнання з урахуванням вимог безпеки польотів; виконання розрахунків параметрів та визначення технічних характеристик об’єктів проектування з застосуванням САПР.

Основний акцент під час підготовки фахівців робиться на вивчення конструкції обладнання, особливостей його експлуатації, вимог льотної придатності, які спрямовані на забезпечення ефективної експлуатації та безпеки польотів повітряного судна.

З 2014 року навчання проводиться і англійською мовою.

 

 Замовники: ДП «Антонов», конструкторські бюро та підприємства авіабудівної галузі, авіаремонтні заводи, авіакомпанії, дослідницькі організації, та інші підприємства промисловості України та інших країн.

Галузь знань – 27 «Транспорт»

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт» 

Спеціалізація: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і

                           авіадвигунів.

Профіль фахівця: збереження та відновлення льотної придатності авіаційної техніки, підготовка повітряних суден до польоту, контроль технічного стану систем та агрегатів, виконання регламентних і профілактичних робіт, оцінка ефективності льотної експлуатації, впровадження прогресивних методів технічного обслуговування авіаційної техніки, інженерне забезпечення безаварійних польотів повітряних суден.

Навчання проводиться англійською та українською мовою.

Замовники: авіакомпанії і авіаційні підрозділи міністерства транспорту України, конструкторські бюро, науково-дослідні установи, авіаремонтні заводи та експлуатаційні авіаційні підприємства.

 

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт» 

Спеціалізація: Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.

Профіль фахівця: експлуатація сучасної автотранспортної техніки, спеціальних машин і обладнання, призначеного для автоматизації і механізації технологічних процесів наземного забезпечення польотів повітряних суден, аналіз процесів у транспортних системах аеропортів, планування взаємодії різних видів транспорту, раціональне використання рухомого складу, оцінювання продуктивності транспортних засобів, собівартості перевезень, ефективності використання енергоресурсів, організація забезпечення пально-мастильними матеріалами авіапідприємств.

Навчання проводиться і англійською мовою.

Замовники: служби і відділи аеропортів (головного механіка, спеціального транспорту, перонної механізації), холдінгові компанії, що забезпечують діяльність аеропортів на правах концесіонерів, спеціалізовані підрозділи в науково-дослідних та проектних організаціях, що займаються дослідженням, розробкою, впровадженням та експлуатацією транспортних засобів.

Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»

 Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування» 

 Спеціалізація : Літаки та вертольоти.

 Спеціалізація : Газотурбінні установки і компресорні станції

Профіль фахівця: Сучасні технології проектування, будівництва, монтажу, експлуатації, діагностування та ремонту вітчизняних та міжнародних газотранспортних мереж та їх елементів:  енергетичних комплексів,  компресорних станцій магістральних газопроводів, газорозподільних станцій та пунктів, газотурбінних  установок і їх систем, газоперекачувальних агрегатів, очищувальних та теплообмінних пристроїв, систем технологічного обладнання  у газо-транспортних системах. Проведення дослідницьких робіт з розробки і впровадження енергозберігаючих технологій при транспортуванні та зберіганні газу, нових технологій стиснення та скраплення газу.

                Навчання проводиться і англійською мовою.

Замовники:  компанія “Укртрансгаз”,  управління Автогаз, Техдіагаз, лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів, автомобільні газона-поновнювальні компресорні станції, науково-дослідні та проектні організації газотранспортної галузі.

Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

 Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Спеціалізація: Інженерія програмного забезпечення

 Профіль фахівця: фахівець зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення .

 Розробка та супровід програмного забезпечення; програмування з застосуванням сучасних мов та їх інструментів;  адміністрування операційних систем і системне програмування; автоматизоване проектування і моделювання; інженерія програмного забезпечення (об’єктно-орієнтований аналіз, проектування, тестування і верифікація програмного забезпечення, супровід і адміністрування прикладного і системного програмного забезпечення).

Студенти вивчають розробку програм в контексті різних мов програмування виходячи з інженерних засад, засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання програм, без знання яких неможливе грамотне створення програмного забезпечення. Вивчення цих методів ведеться із застосуванням найсучасніших технологій та інструментів.
Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати велике програмне забезпечення (мільйони програмних команд) у заданий термін, не витративши зайвих грошей, досягаючи потрібної якості. Для цього студенти навчаються методам аналізу та проектування, оцінки вартості, тестування, веріфікування, супроводження програмного забезпечення. 

 

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі

 Профіль фахівця: фахівець з комп’ютерної інженерії. 

 Проектування і експлуатація комп’ютерних систем і мереж; розробка і підтримка сучасних інформаційних технологій в корпоративних і глобальних мережних системах; адміністрування комп’ютерних мереж і корпоративних баз даних; розробка і адміністрування сайтів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, Perl, XML, MySQL), а також мереж Extranet та Intranet.

Підготовка бакалаврів та магістрів орієнтована в напрямку сучасних інформаційних технологій. Студенти вивчають спеціальні дисципліни: бортові та авіаційні ЕОМ, проектування мікропроцесорних систем, основи адміністрування комп'ютерних мереж, системи штучного інтелекту, програмні та технічні засоби захисту інформації, системи прийняття рішень, сучасні інформаційні технології, інтернет-технології тощо.

 

Навчально-науковий інститут Аеронавігації

Галузь знань - 17 «Електроніка та телекомунікації».

Спеціальність: 173 «Авіоніка».

Спеціалізація: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання. Ергономіка.

Кваліфікація: «Бакалавр з авіоніки», «Авіаційний технік з приладів та електроустаткування»,  «Фахівець з  ергономічного забезпечення», (науковий ступінь - бакалавр), «Науковий співробітник (авіоніка)» і «Інженер-дослідник» (науковий ступінь - магістр), «Інженер з керування й обслуговування систем» (науковий ступінь - спеціаліст).

 

Підготовка фахівців передбачає вивчення широкого спектру курсів, пов'язаних з розробкою та обслуговуванням комп'ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки (авіоніки) сучасних літаків, яка забезпечує польоти на будь-якій висоті вдень і вночі в несприятливих погодних умовах, а також здійснює постійний моніторинг режимів польоту і вирішує складні завдання управління і орієнтація в повітряному просторі.

 

Авіалінії та авіаційні підрозділи Міністерства транспорту України, конструкторські бюро, науково-дослідні інститути и авіаційні ремонтні підприємства.

 

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

Спеціалізація: «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси»

за фахом: науковий співробітник (електроніка, телекомунікації).

Принципи побудови наземних комп’ютеризованих систем зв’язку, навігації та радіолокації, що застосовуються для керування повітряним рухом, супутникових систем зв’язку та навігації різноманітного застосування, електронних засобів та інформаційних технологій в системах охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження, а також  системах догляду багажу; автоматизоване проектування і моделювання інформаційних радіоелектронних систем; інформаційні технології обробки сигналів та зображень.

Студенти отримують теоретичні знання та набувають практичних навичок з проектування та експлуатації комп’ютеризованих радіоелектронних систем та комплексів, які ефективно застосовуються у цивільній авіації та на підприємствах різних галузей. Поряд з якісною теоретичною підготовкою студенти отримують практичні навички щодо аналізування, створення і застосування сучасних інформаційних технологій у процесі проектування та експлуатації комп’ютеризованих радіоелектронних систем та комплексів.

 

Галузь знань - 27 “Транспорт”

Спеціалізація: 272 “Авіаційний транспорт”

Спеціальність: ”Обслуговування повітряного руху”

Кваліфікація:

- Диспетчер управління  повітряним рухом (бакалавр);

- Інженер з управління повітряним рухом (спеціаліст);

- Диспетчер служби руху (магістр).

Первинна підготовка здіснюється згідно з вимогами і програмами EUROCONTROL, що відповідає нормам міжнародної організації ICAO та сертифікована Державною авіаційною службою України. Щорічно кращі студенти проходять стажування у штаб-квартирі EUROCONTROL (м. Брюсель) та інституті Аеронавігації (м. Люксембург) Навчання проводиться англійською мовою.

 

Галузь знань - 27 “Транспорт”

Спеціалізація: 272 “Авіаційний транспорт”

Спеціальність: “Системи аеронавігаційного обслуговування”

Кваліфікація

- Радіоелектронік (бакалавр);

- Інженер з керування й обслуговування систем (спеціаліст);

- Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом (магістр).

         Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики побудови та  pастосування новітніх радіоелектронних та перспективних супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження, а також вільне володіння  професійною англійською мовою.

 

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 171 «Електроніка»

Спеціалізація: «Електронні технології інтернету речей»

Освітня програма «Електронні технології Інтернету речей» має на меті забезпечення здобуття знань, умінь і розуміння теоретичних основ та принципів побудови мереж матеріальних об’єктів, що оснащені електронними засобами первинного перетворення, обробки, зберігання та захисту інформації та комунікаційними інтерфейсами безпечного поширення даних. Особливості освітньої програми у її переважній спрямованості на вивчення сучасного апаратно-програмного забезпечення функціонування об’єктів Інтернету речей, тобто електронних пристроїв та систем, що є вузлами загальної мережи з урахуванням специфічних потреб галузі, як то: енергозбереження, розподілені системи, захист даних. Кафедра електроніки НАУ уже декілька років активно співпрацює з відомими фірмами в галузі ІТ технологій та електроніки, бере участь в університетських програмах від відомих розробників/виробників вимірювальної техніки, електронних компонентів і ІТ технологій, зокрема Rohde & Schwarz, ARM Ltd., Cypress Semiconductor, Intel PSG (Altera), Xilinx, Silicon Labs та іншими і має матеріальне оснащення та навчально-методичне забезпечення, необхідне для успішної реалізації зазначених навчальних і практичних задумів у новій освітній програми «Електронні технології інтернету речей».

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Кваліфікація бакалавра: технік з автоматизації виробничих процесів

Кваліфікація магістра: науковий співробітник (транспорт); інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики

Створення та експлуатація складних високоінтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем. Розробка систем воєнного призначення, насамперед систем управління високоточною зброєю, систем стабілізації, систем управління пілотованими і безпілотними літальними апаратами. Розробка та супровід програмного забезпечення; програмування з застосуванням сучасних мов та їх інструментів. Інженерія програмного забезпечення: об’єктно-орієнтований аналіз, проектування, тестування і верифікація програмного забезпечення, супровід і адміністрування прикладного і системного програмного забезпечення.

Навчання проводиться англійською та українською мовами.

 Замовники: ДП «Антонов», конструкторські бюро та підприємства авіабудівної галузі, авіаремонтні заводи, авіакомпанії, дослідницькі організації, та інші підприємства промисловості України та інших країн. Компанії з розробки та супроводу спеціального технічного програмного забезпечення.

 

Навчально-науковий інститут Аеропортів

 

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація: «Промислове та цивільне будівництво»

 кваліфікація: бакалавр з будівництва та цивільної інженерії,

 кваліфікація магістра: науковий співробітник (будівництво), інженер - дослідник.

 

   Проектування будівельних об’єктів цивільного призначення та аеропортів із використанням сучасних прoграмних комплексів, таких як: AutoCAD, ArchiCAD, MathCAD, САПФИР-3D, AutoCAD Architecture, ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР.    

 Підготовка бакалаврів та магістрів орієнтована в напрямку сучасних комп’ютерних технологій будівництва. Студенти вивчають спеціальні дисципліни: «Будівельні конструкції», «Будівельне матеріалознавство», «Будівлі та споруди аеропортів», «Комп’ютерні технології проектування будівельних конструкцій будівель та споруд аеропортів», «Металеві конструкції», «Основи і фундаменти», «Організація будівництва», «Вступ до САПР», «Основи програмування», «Основи комп’ютерного моделювання», «Інтегровані технології проектування будівель», «Моделювання багатоповерхових будівель» тощо.

 

Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем

Галузь знань – 15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Спеціалізація: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси  і виробництва

Кваліфікація:

1.     Бакалавр - Інженер з комп'ютерних систем;

2.     Магістр - Науковий співробітник (транспорт).

Об’єктами професійної діяльності фахівця є сучасні комп’ютеризовані технології управління комп’ютерно-інтегрованими процесами з підвищеним ступенем автоматизації; розробка, дослідження та випробування складних комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів; сучасні системи автоматизованого проектування технологічних об’єктів.

Студенти отримують знання з методів автоматизованого проектування, з методів дослідження проектованих систем і як супроводжуючих – з методів організації баз даних в локальних мережах та в Internet, організації роботи з пакетами LabView, MatLab, Simulink, Mathematics та інших, що застосовуються при автоматизованому проектуванні, у виробництві та випробуванні авіаційних систем, при побудові складних мікропроцесорних систем, систем автоматичного управління складними комп’ютерно-інтегрованими комплексами повітряних суден, гелікоптерів, безпілотними літальними апаратами.

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь знань – 27 «Транспорт»

Спеціальність: 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)»

 за фахом: фахівець із транспортних технологій на повітряному транспорті.

Управління процесами перевезення пасажирів, вантажів та пошти в авіакомпаніях; аеропортах; агентствах з продажу перевезень; транспортно-експедиційних компаніях; туристичних компаніях; хендлінгових компаніях. Специфіка діяльності в сфері транспортних технологій, взаємодії різних видів транспорту, логістики, експлуатації аеропортів, управління наданням послуг транспортними підрозділами, автоматизованих систем бронювання та продажу авіаційних білетів, управління авіаційними організаціями, тарифів на авіаційному транспорті.

Протягом навчання студенти вивчають такі профільні дисципліни: загальний курс транспорту, взаємодія видів транспорту, пасажирські та вантажні перевезення, аеропорти та їх експлуатація, страхування перевезень, логістика, авіаційна безпека, тарифи  на повітряному транспорті, застосування автоматизованих систем бронювання і продажу квитків, планування та проектування перевезень, ефективність авіаційних перевезень, організація взаємодії авіатранспортних і туристичних підприємств та інші.

 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Cпеціалізація: Логістика

 

Логістика як сфера професійної діяльності пов’язана з процесами планування, виконання та контролювання усіх видів діяльності, пов’язаних із рухом і розміщенням товарів і/або людей у різних економічних системах (на підприємствах, об’єктах інфраструктури, в ланцюгах поставок та на рівні регіонів.

Освітня програма орієнтована на підготовку менеджерів з логістики, які здатні ефективно координувати логістичну діяльність будь-якого підприємства (промислового, аграрного, торговельного і т.п.), а також керувати людьми і бізнес-процесами з використанням сучасних концепцій менеджменту і логістики, організовувати взаємодію з постачальниками, перевізниками, логістичними провайдерами.

Випускники освітньої програми, зазвичай, починають свою кар’єру з посади фахівця відділу логістики виробничого чи  торговельного підприємства і займаються управлінням закупівлями або збутом продукції, транспортуванням чи складуванням товарів. Наступний щабель – оперативна діяльність начальника групи, пов’язана з аналізом, плануванням і контролюванням товарного руху від виробника до споживача. Найвищий ступінь кар’єрного росту – це керівник департаменту логістики, директор або віце-президент престижної компанії, де фахівець з логістики виступає в ролі системного інтегратора бізнес-процесів компанії.

 

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

 

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

 

за фахом: кваліфікація бакалавра з менеджменту.

Підготовка фахівців з принципово новим соціально-економічним мисленням, які добре розуміють проблеми організації, планування, контролю та управління зовнішньоекономічною діяльністю, здатні глибоко, перспективно і системно знаходити різні варіанти рішень, оцінювати їх, вибирати оптимальні та брати на себе відповідальність за реалізацію цих рішень. Сучасний ефективний менеджер – це лідер, що володіє мистецтвом підготовки, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень для забезпечення досягнення цілей підприємства, фірми, концерну, корпорації тощо.

Студенти вивчають спеціальні дисципліни: менеджмент; управління персоналом; комунікативний менеджмент; державне та регіональне управління; інвестиційно-інноваційний менеджмент; операційний менеджмент; організація підприємницької діяльності; управління господарською діяльністю підприємства; зовнішньоекономічна діяльність підприємств; міжнародні економічні відносини; організаційна поведінка; логістичне обслуговування; інформаційні системи в менеджменті; управлінський контролінг; маркетинг; економічна теорія; макро- та мікроекономіка; економіка і фінанси підприємства; фінанси, гроші та кредит; етика бізнесу.

 

Спеціалізація: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

за фахом: менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності (магістр).

Студенти опановують теоретичні знання, вміння та практичні навички щодо виведення свого підприємства на зовнішній ринок, встановлення контактів та організації взаємодії з представниками різних країн, вивчають тонкощі управління зовнішньоекономічною діяльністю, національні та психологічні особливості різних народів, їхню ділову культуру, опановують особливості розроблення та реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємств різних форм власності, укладання та реалізації міжнародних контрактів, організації міжнародних виставок, аукціонів та конференцій тощо.

Студенти вивчають спеціальні дисципліни: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; міжнародний менеджмент та маркетинг; міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції; стратегічне управління корпораціями; інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю; управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств в умовах європейської інтеграції; управління інноваціями та внутрішньофірмове підприємництво; переговори та управління конфліктами; управління людськими ресурсами; економічна політика та управління інвестиціями; міжнародна логістика та управління процесами.

 

Навчально-науковий інститут ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Галузь знань - 10  «Природничі науки»

Спеціальність – 101 «Екологія»

Спеціалізація: «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

Профіль фахівця: проведення комплексного спостереження та оцінювання екологічного стану природного середовища; прогнозування небезпечних процесів (явищ) та впровадження превентивних заходів; оцінка впливу наслідків господарської діяльності на навколишнє середовище та визначення розміру зборів за забруднення довкілля, використання природних ресурсів; контроль стану довкілля та прийняття управлінських рішень щодо нормування антропогенного впливу; створення мережі природно-заповідного фонду; розробка схеми оптимізації використання природно-ресурсного потенціалу; розрахунок гранично-допустимого антропогенного навантаження.

Основний акцент під час підготовки фахівців робиться на комплексному підході застосування теорій та методів екологічної безпеки у транспортній галузі та визначення оптимальних природоохоронних технологій у сфері природокористування.

Навчання проводиться англійською мовою з 1999 р.

Замовники: державні, приватні та громадські організації та установи, діяльність яких пов’язана з вимогами охорони довкілля, екологічною безпекою та використанням природних ресурсів; структури Міністерства екології та природних ресурсів, Державної служби з надзвичайних ситуацій; Митної служби України тощо, науково-дослідні установи України та інших країн.

 

Галузь знань - 16  «Хімічна та біоінженерія» 

Спеціальність – 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціалізація-01: Фармацевтична біотехнологія

Спеціалізація-02: Екологічна біотехнологія та біоенергетика

 

Профіль фахівця: біотехнологія ґрунтується на промисловому використанні природних чи генетично змінених живих організмів (клітин мікроорганізмів, рослин, тварин) або продуктів їх життєдіяльності для задоволення потреб людини. Вона виробляє продукцію для медицини, сільського господарства, різних галузей промисловості. Ця галузь біології у більшості розвинутих країн визнана науково-технічним пріоритетом. У першій половині XXI століття біотехнології стануть ключовим фактором прогресу, яким були обчислювальна техніка та електроніка у другій половині XX століття.

Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки тощо.

Навчання проводиться англійською мовою з 2006 р.

Замовники: підприємства мікробіологічної, медичної, харчової і переробної галузей господарства, державні органи, лабораторії, науково-дослідні заклади контролю якості і сертифікації продукції, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади.

 

Переваги отримання освіти англійською мовою

Англійська мова є:

- офіційною мовою більшості міжнародних організацій, в тому числі і Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);

- мовою в радіоповідомленнях служби управління повітряним рухом (УПР);

- мовою технічної документації для більшості іноземних повітряних суден;

- мовою комп'ютерних наук, бізнесу, спорту, політики та туризму.

Навчання англійською мовою дає можливість:

- вільно оволодіти англійською мовою спеціальної термінології;

- знайти престижну і високооплачувану роботу;

- отримати разом з дипломом університету його американський еквівалент і спеціальний сертифікат після закінчення університету,

- отримати роботу з випробувальним терміном в освітніх установах різних країн світу;

- взяти участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах, конференціях, семінарах;

- спілкуватися і співпрацювати з вченими з різних країн світу,

- працювати у міжнародних авіаційних організаціях;

- приймати участь в розробці міжнародних стандартів, інструкцій та іншої документації;

- продовжити навчання чи знайти роботу в будь-якій країні світу.

ДИПЛОМ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ - ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ