Спеціальності

                                                                      Перелік
                       спеціальностей, за якими здійснюється освітня підготовка
 
            Станом на 1 січня 2019 р. освітня підготовка здобувачів вищої освіти
            ступеня доктора філософії здійснюється за 22 спеціальностями.
 
Спеціальність
Кваліфікація
шифр
найменування
015
Професійна освіта
Науковий співробітник (професійна освіта)
Викладач вищого навчального закладу
051
Економіка
Науковий співробітник (економіка)
Викладач вищого навчального закладу
053
Психологія
Науковий співробітник-консультант (психологія)
Викладач вищого навчального закладу
054
Соціологія
Соціолог
Викладач вищого навчального закладу
075
Маркетинг
Науковий співробітник (маркетинг)
Викладач вищого навчального закладу
081
Право
Науковий співробітник (право)
Викладач вищого навчального закладу
101
Екологія
Науковий співробітник
Викладач вищого навчального закладу
102
Хімія
 
Науковий співробітник (хімія)
Викладач вищого навчального закладу
121
Інженерія програмного забезпечення
Науковий співробітник (інженерія програмного забезпечення)
Викладач вищого навчального закладу
122
Комп’ютерні науки та інформацій технології
Науковий співробітник (комп’ютерні науки та інформаційні технології)
Викладач вищого навчального закладу
123
Комп’ютерна інженерія
Науковий співробітник (інформаційні технології)
Викладач вищого навчального закладу
125
Кібербезпека
 
Науковий співробітник (інформаційні технології)
Викладач вищого навчального закладу
131
Прикладна механіка
Науковий співробітник (інженерна механіка)
Викладач вищого навчального закладу
134
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Науковий співробітник (механічна інженерія)
Викладач вищого навчального закладу
142
Електричне машинобудування
Науковий співробітник-консультант (електрична інженерія)
Викладач вищого навчального закладу
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Науковий співробітник-консультант (автоматизація та приладобудування)
Викладач вищого навчального закладу
152
Метрологія  та інформаційно-вимірювальна техніка
Науковий співробітник-консультант (автоматизація та приладобудування)
Викладач вищого навчального закладу
161
Хімічні технології та інженерія
Науковий співробітник
Викладач вищого навчального закладу
172
Телекомунікації та радіотехніка
Науковий співробітник
Викладач вищого навчального закладу
192
Будівництво та цивільна інженерія
Науковий співробітник (будівництво)
Викладач вищого навчального закладу
272
Авіаційний транспорт
Науковий співробітник-консультант (транспорт)
Викладач вищого навчального закладу
275
Транспортні технології (на повітряному транспорті)
Науковий співробітник-консультант (транспорт)
Викладач вищого навчального закладу