Студентські наукові групи

 
 
 
     
 
      
 
Студентські наукові групи  є формою організації науково-дослідної діяльності студентів у позанавчальний час, діяльність яких регламентується Порядком організації роботи студентських наукових груп Інституту новітніх технологій та лідерства
 
Мета роботи – створення можливостей для розвитку наукового мислення і реалізації інтелектуальних здібностей студентів, оволодіння загальнонауковими компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника, їх готовності до активної науково-дослідної роботи, сприяння впровадженню наукових, інноваційних та підприємницьких ідей.