Умови вступу та навчання

До навчання в Навчально-науковий Центр Новітніх Технологій запрошуються студенти 3-5 курсів, які навчаються на “добре” та “відмінно” за основною спеціальністю в НАУ.

Відбір студентів на навчання в Центрі виконується згідно їх власного бажання та за результатами співбесіди з науковим керівником

Наукові керівники та слухачі затверджуються Науково-методичною радою Центру на основі рішень викладацького колективу випускової кафедри та згідно рішення Вченої ради науково-освітнього Інституту за основним напрямом освіти.

Навчання в Центрі Новітніх Технологій не означає вилучення студентів із сфери контролю деканатів та випускових кафедр у всіх компонентах навчально-виховного процесу за основною освітньою програмою.

 

Інформація для вступу в Центр Новітніх Технологій 
Набір студентів в ЦНТ проходить щорічно

з 01.06 по 25.06 та з 25.08 по 10.09. 
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ: 
• заява встановленого зразка; 
• 2 фотокартки 3х4; 
• ксерокопія першої сторінки паспорта та сторінки з пропискою; 
• ксерокопія залікової книжки за всі семестри на момент вступу.