Вища освіта іноземними мовами

 
 
 
Вища освіта іноземними мовами
  • Забезпечення умов, методичне керівництво та координація дій щодо реалізації освітнього процесу іноземними мовами (мовами ICAO):
  • Сертифікація випускників Університету, які пройшли повний курс підготовки за фахом та успішно здобули освітній ступінь за програмою бакалавра, спеціаліста або магістра іноземною мовою.
  • Підготовка та формування складу науково-педагогічних працівників, що задіяні в освітньому процесі іноземними мовами, їх сертифікація, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації.
  • Контроль наявності навчальних програм, навчальних та робочих навчальних планів іноземною мовою.
  • Аналіз забезпеченості навчального процесу іноземною мовою за дисциплінами кафедр навчально-методичними матеріалами (друкованими та в електронній формі).
  • Розробка та узгодження з кафедрою іноземних мов уніфікованої термінології для навчально-методичного забезпечення навчання іноземною мовою
  • Розробка методичних матеріалів та рекомендацій з питань розвитку вищої освіти іноземними мовами, а також публікації їх та/або розміщення на веб-сторінці Університету.
  • Популяризація та участь у наборі здобувачів всіх рівнів вищої освіти та формуванні груп з викладанням іноземними мовами за відповідними спеціальностями.
       Історія створення
 
1999 Розпочато набір студентів на навчання англійською мовою на факультетах літальних апаратів та аеропортів
2002 Створено Інститут новітніх технологій у НАУ для координування освітнім процесом англійською мовою
2003 Створено Інститут Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) в НАУ, що забезпечило підвищення якості авіаційної англійської мови під час викладання
2007 Створено Координаційний центр англомовної освіти в НАУ для координування освітнім процесом англійською мовою з навчальними підрозділами університету
2016 Інститут новітніх технологій нагороджено дипломом лауреата конкурсу 1-го ступеня в номінації за «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» Національною Академією педагогічних наук України та МОН України;дипломом 1 го ступеня за активну участь в інноваційній освітній діяльності на VIII міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» Національною Академією педагогічних наук України та МОН України
2017 Нагороджено НАУ дипломом і золотою медаллю в номінації “ Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів» Національною Академією педагогічних наук України та МОН України
2018 Створено Центр мовної сертифікації та англомовної освіти в складі Інституту новітніх технологій та лідерства.
 
 
 
         Національний авіаційний університет незмінно залишається лідером з високою інноваційною освітою та постійним прагненням досконалості, повсякчас здійснюючи якісні перетворення, спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних ефективно працювати в умовах мультинаціонального глобального середовища. Спираючись на багаторічні традиції і фундаментальні цінності, Університет завжди демонстрував рівень освіти, відповідний світовим стандартам. Підтвердженням цьому — запровадження в освітній процес альтернативного навчання фахових дисциплін англійською мовою як оптимального поєднання вітчизняних освітніх традицій та зарубіжних інноваційних технологій.
         Зусиллями провідних науковців та викладачів Університету програма «Вища освіта іноземною мовою» сприяє підготовці фахівців міжнародного рівня, підвищує можливості вільного доступу до найновіших інноваційних розробок, міжнародної академічної мобільності і наукових стажувань у провідних університетах світу, відкриває широкі перспективи працевлаштування після закінчення університету, забезпечує високу професійну кваліфікацію та конкурентоспроможність випускників на міжнародному та національному ринку праці.
Напрям успішно діє з 1999 р., з моменту створення двох англомовних груп студентів, упевнено набираючи дедалі більшого оберту упродовж двох десятиліть. Становленню та розвитку освітнього процесу англійською мовою в Університеті, в першу чергу, сприяв багаторічний досвід навчання іноземних студентів, адже ще за радянських часів університет (Київський інститут інженерів цивільної авіації /1953–1988/, Київський міжнародний університет цивільної авіації /1988–1998/) зарекомендував себе як провідний навчальний заклад світового рівня в авіаційній галузі. А почалось усе з ідеї, яку втілили у 1999 р. зі створенням двох англомовних груп на Факультеті літальних апаратів, нині Аерокосмічний факультет та Факультеті аеропортів, нині Факультет архітектури, будівництва та дизайну.
Великий внесок у розвиток англомовної освіти в Університеті зробили колишні ректори В. П. Бабак, М. С. Кулик, професори Г. А. Суслова, В. О. Касьянов, А. А. Тунік, О. М. Акмалдінова, Ю. В. Верюжський, Ф. Й. Яновський, колишні директори Інституту новітніх технологій О. К. Юдін (2009–2012), М. О. Сидоров (2013–2015), В. М. Казак (2015–2018). Не менш важлива роль у забезпеченні організації та науково методичного супроводу викладання англійською мовою належить координаторам факультетів, а саме: В. М. Першакову, І. І. Гвоздецькому, Т. А. Олешко, М. П. Мухіній, Т. В. Дудар, Ю. А. Авер’яновій, В. Ю. Іванніковій.
 
 
Зростання проекту органічно пов'язано зі створенням та функціонуванням Інституту новітніх технологій та його правонаступників. Нині — це Інститут новітніх технологій та лідерства, на який покладається функція організації навчального процесу іноземною мовою. Вагомим стимулом розвитку системи англомовної освіти слугувала й активна та плідна співпраця Університету з Міжнародною організацією цивільної авіації, створення окремого Інституту ІКАО, що значно посилило потребу у викладанні авіаційних дисциплін англійською мовою.