Вища освіта англійською мовою

 
    
 
 
Організація освітнього процесу з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою
 
 
Здійснення підготовки здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою має безперечні переваги, оскільки надає можливість:
- постійного удосконалення мовних навичок, практики спілкування;
- надбання глибоких знань у галузі фахової англійської термінології;
- оволодіння авіаційною англійською мовою;
- стажування в провідних західноєвропейських навчальних закладах за програмами обміну студентами в рамках академічної мобільності;
- прослуховування лекцій відомих викладачів і науковців з провідних західноєвропейських навчальних закладів;
- підвищення конкурентоспроможності випускників НАУ на сучасному ринку праці.
 
Аналіз динаміки розвитку підготовки здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою за останні 5 років демонструє стабільний попит у абітурієнтів.
Так, на сьогодні можливість навчатися з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою надають вже 8 факультетів.
Постійно зростає перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою.
В академічних групах з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою  нині навчаються близько 2000 студентів, які опановують кваліфікацію за 26 ліцензованою спеціальністю.
  
Щорічно збільшується  кількість іноземних громадян, які здобувають вищу освіту  з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою.
Наразі англійською мовою навчається майже 300 іноземців, з країн дальнього і ближнього зарубіжжя: Лівія, Нігерія, Єгипет, Пакистан, Ірак, Іран, Йорданія, Гана, Ангола, Камерун, Алжир, Екваторіальна Гвінея, Афганістан, Конго, Гамбія, Сьєра-Леоне, Південна Корея, Марокко, Туреччина, Палестина, Судан, Палестина, Кот-д’Івуар, Еквадор, Туніс, Китай, Колумбія, Шрі-Ланка, Сирія, Бангладеш, Монголія, Азербайджан, Узбекистан, тощо.
Як відомо, критеріями вибору іноземцем університету, є імідж вищого навчального закладу, спеціальність, освітні пропозиції, умови проживання тощо.
Тому, в умовах постійного зростання конкуренції між університетами України окремою перевагою НАУ є підвищення якості та розширення діапазону освітніх послуг шляхом інтернаціоналізації та створення необхідних умов навчання іноземними мовами.
 
В НАУ навчальний процес англійською мовою здійснюють 312 висококваліфікованих викладачів, серед яких 49 професорів та 168 доцентів.
Викладачі мають сертифікати, що підтверджують рівень знання англійської мови (CEO, IELTS, TOEFL, ІСАО, НАУ).
Оскільки підвищення якості англомовної освіти в НАУ та наближення її до кращих світових стандартів є одним із пріоритетних напрямів, Центр сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ розпочав роботу з підготовки до акредитації наявних навчальних програм відповідно до вимог, що висуваються в країнах Західної Європи та США. Зокрема, як орієнтир нами обрано вимоги до форми та змісту освіти, що розроблені Асоціацією шкіл та коледжів Нової Англії (New England Association of Schooland Colleges – NEASC) – однією з провідних агенцій з акредитації навчальних закладів США. Відповідно до участі у Болонському процесі та інтеграції освітньої системи України до європейського освітнього простору, проводиться робота з імплементації у вітчизняну освітню практику підходів, розроблених Європейською асоціацією оцінки якості вищої освіти ( European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA). Крім того, запроваджуються сучасні системи моніторингу якості викладання освітніх дисциплін та рівня підготовки і компетенції викладачів. А також тестування з оцінки студентами якості викладання та професійної майстерності викладачів, що ґрунтується на відповідних західних методиках.
Навчальний процес проходить на комп’ютеризованих системах та сучасному лабораторному обладнанні з використанням мультимедійних і мережевих технологій, а також у спеціалізованих лабораторіях та тренажерних класах, створених спільно з Національною академією наук України, провідними національними та зарубіжними компаніями, такими як Укрметртестстандарт, Microsoft, National instruments та іншими.
При підготовці фахівців використовуються сучасні інформаційні технології та системи, зокрема, LabView, LabCAD, ElectronicsWorkbench, Mathcad, Origin, CAD-системи, AutoCAD, Solidworks, Catia, CRM Terrasoft та інші.
 
Викладачі Університету, що задіяні в освітньому процесі з викладанням навчальних дисциплін англійською мовою, відзначені державними нагородами та преміями, зокрема премією Президента України для молодих учених за роботу «Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем» нагороджено проф. Мухіну М.П. та Ільницьку С.І., що є випускницею НАУ і також навчалась англійською мовою.
Крім того, викладачі НАУ мають змогу безперервно підвищувати рівень знань за робочою програмою «Англійська мова професійного спрямування для викладачів англомовної освіти», завдяки курсам, які запровадженні Центром мовної сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ спільно з кафедрою іноземних мов.